Poriadok bohoslužieb a oznamy na Výročie posviacky farského chrámu sv. patriarchu Abraháma

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Dnes (25.9.) je hodová farská ofera.
    Dnes (25.9.) je Eucharistická adorácia až o 16:30.

  • V piatok (30.9.) je svätá omša pre deti a mládež. Pred ňou bude na fare nácvik spevu. Po svätej omši sú deti pozvané na stretnutie na fare, ktoré bude trvať do 19:30.

  • Na budúcu nedeľu (2.10.) od 16:00 bude otvorená farská kaviareň. O 18:00 bude stretnutie prípravy na birmovku.

oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Na budúcu nedeľu (2.10.) od 16:00 bude otvorená farská kaviareň. O 18:00 bude stretnutie prípravy na birmovku.

  • V mesiaci októbri sa budeme modlievať modlitbu posvätného ruženca pol hodiny pred svätou omšou alebo o 18:00.

oznamy farkého úradu