Poriadok bohoslužieb a oznamy na Veľkonočnú nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Minulú nedeľu ste počas obetného sprievodu prinášali pôstne krabičky pre Afriku. Touto cestou ste prispeli sumou 768,84€, ktoré boli poslané na charitu.

  • Dnes (21.4.) je tradičná farská ofera.

  • Chcel by som úprimne poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k príprave a dôstojnému priebehu všetkých obradov a slávení Veľkonočného trojdnia. Nech vám sám Pán odmení to, čo ste do týchto dní vložili.

  • V piatok budú znova pokračovať pravidelné sväté omše pre deti a mládež. Pol hodiny pred svätou omšou je stretnutie na fare.

  • Je možné dať si zapisovať úmysly svätých omší na ďalšie obdobie.

  • Spoločne Vás pozývame osláviť Deň rodiny 8. mája. Bude sa konať v našej farnosti (v Abraháme) so začiatkom v doobedňajších hodinách. Postupne pripravujeme program, na ktorý sa môžu tešiť malí i veľkí. Týmto pozvaním chceme vyzdvihnúť rodinu ako prirodzenú a základnú bunku spoločnosti, ktorá vytvára ideálny priestor pre život a rozvoj detí a rast vzájomnej lásky partnerov. Viac informácií prinesieme čoskoro.

oznamy farského úradu
oznamy farského pradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Minulú nedeľu ste počas obetného sprievodu prinášali pôstne krabičky pre Afriku. Touto cestou ste prispeli sumou 585€, ktoré boli poslané na charitu

  • Dnes (21.4.) je tradičná farská ofera.

  • Chcel by som úprimne poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k príprave a dôstojnému priebehu všetkých obradov a slávení Veľkonočného trojdnia. Nech vám sám Pán odmení to, čo ste do týchto dní vložili.

  • Spoločne Vás pozývame osláviť Deň rodiny 8. mája. Bude sa konať v našej farnosti (v Abraháme) so začiatkom v doobedňajších hodinách. Postupne pripravujeme program, na ktorý sa môžu tešiť malí i veľkí. Týmto pozvaním chceme vyzdvihnúť rodinu ako prirodzenú a základnú bunku spoločnosti, ktorá vytvára ideálny priestor pre život a rozvoj detí a rast vzájomnej lásky partnerov. Viac informácií prinesieme čoskoro.

farské oznamy, poriadok bohoslužieb 03/2019