Poriadok bohoslužieb a oznamy na Veľkonočnú nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Chcel by som úprimne poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k príprave a dôstojnému priebehu všetkých obradov a slávení Veľkonočného trojdnia. Nech vám sám Pán odmení to, čo ste do týchto dní vložili.

  • Dnes (31.3.) je tradičná farská ofera.
    Dnes (31.3.) o 15:30 bude Eucharistická adorácia.

  • V piatok (5.4.) bude svätá omša pre deti a mládež. Po svätej omši sú deti pozvané na stretnutie na fare.

  • V zbierke pôstnej krabičky sa vyzbieralo 314€. Vďaka všetkým, ktorí takto podporili konkrétne rozvojové projekty pre deti v Rwande a Ugande.

oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Chcel by som úprimne poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k príprave a dôstojnému priebehu všetkých obradov a slávení Veľkonočného trojdnia. Nech vám sám Pán odmení to, čo ste do týchto dní vložili.

  • Dnes (31.3.) je tradičná farská ofera.

  • V zbierke pôstnej krabičky sa vyzbieralo 260€. Vďaka všetkým, ktorí takto podporili konkrétne rozvojové projekty pre deti v Rwande a Ugande.

oznamy farského úradu