Poriadok bohoslužieb a oznamy na Veľkonočnú nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Chcel by som úprimne poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k príprave a dôstojnému priebehu všetkých obradov a slávení Veľkonočného trojdnia. Nech vám sám Pán odmení to, čo ste do týchto dní vložili.

 • Dnes (10.4.) je tradičná farská ofera.

 • Dnes (10.4.) o 15:30 bude Eucharistická adorácia.

 • V piatok (14.4.) bude svätá omša pre deti a mládež. Pol hodinu pred svätou omšou bude nácvik spevu na fare. Po svätej omši sú deti pozvané na stretnutie na fare.

 • V sobotu (15.4.) bude upratovanie kostola k birmovke. O 15:00 bude v kostole nácvik birmovancov k sviatosti birmovania. Prosím birmovancov, aby si pripravili birmovné meno a meno birmovného rodiča.

 • Na budúcu nedeľu (16.4.) po adorácii o 15:30 bude otvorená farská kaviareň.

 • Aj tento rok chystáme tábor pre deti z našej farnosti. Bude v termíne 10.-15. júla a miestom je Jelenec pri Nitre. Bližšie informácie prinesieme čoskoro.

 • V zbierke pôstnej krabičky sa vyzbieralo 331,40€. Vďaka všetkým, ktorí takto podporili konkrétne rozvojové projekty pre deti v Rwande.

 • Prosím lektorov, ktorí čítajú liturgické čítania v nedele a sviatky, aby vždy pred svätou omšou prišli do sakristie, a to v dostatočnom časovom predstihu, aby sa predišlo nedorozumeniam.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Chcel by som úprimne poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k príprave a dôstojnému priebehu všetkých obradov a slávení Veľkonočného trojdnia. Nech vám sám Pán odmení to, čo ste do týchto dní vložili.

 • Dnes (10.4.) je tradičná farská ofera.

 • V sobotu (15.4.) o 15:00 bude v kostole v Abraháme nácvik birmovancov k sviatosti birmovania. Prosím birmovancov, aby si pripravili birmovné meno a meno birmovného rodiča.

 • Na budúcu nedeľu (16.4.) po adorácii o 15:30 bude otvorená farská kaviareň.

 • Aj tento rok chystáme tábor pre deti z našej farnosti. Bude v termíne 10.-15. júla a miestom je Jelenec pri Nitre. Bližšie informácie prinesieme čoskoro.
  V zbierke pôstnej krabičky sa vyzbieralo 301,50€. Vďaka všetkým, ktorí takto podporili konkrétne rozvojové projekty pre deti v Rwande.

oznamy farského úradu