Poriadok bohoslužieb a oznamy na Veľkonočnú nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Chcel by som úprimne poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k príprave a dôstojnému priebehu všetkých obradov a slávení Veľkonočného trojdnia. Nech vám sám Pán odmení to, čo ste do týchto dní vložili.

 • Dnes (17.4.) je tradičná farská ofera.

 • Dnes (17.4.) o 15:30 bude Eucharistická adorácia.

 • V piatok (22.4.) bude svätá omša pre deti a mládež. Pol hodinu pred svätou omšou bude nácvik spevu na fare. Po svätej omši však stretko pre deti tentoraz nebude.

 • Na budúcu nedeľu (24.4.) o 16:00 bude druhé farské synodálne stretnutie. Tentoraz sa bude konať na fare. Budeme na ňom spoločne hovoriť o témach našej spoluúčasti a spoluzodpovednosti na živote farnosti.

 • Na budúcu nedeľu o 18:00 bude na fare stretnutie birmovancov.

 • Aj tento rok chystáme tábor pre deti z našej farnosti. Bude v termíne 8.-13. augusta a miestom je Malinô Brdo pri Ružomberku. Bližšie informácie prinesieme čoskoro.

 • V zadnej časti kostola si môžete vyzdvihnúť na lístku malé predsavzatie, ktoré sa môžete pokúsiť žiť počas nasledujúceho týždňa a tak prenášať do života hodnoty evanjelia.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Chcel by som úprimne poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k príprave a dôstojnému priebehu všetkých obradov a slávení Veľkonočného trojdnia. Nech vám sám Pán odmení to, čo ste do týchto dní vložili.

 • Dnes (17.4.) je tradičná farská ofera.
  Na budúcu nedeľu o 18:00 bude na fare stretnutie birmovancov.

 • Aj tento rok chystáme tábor pre deti z našej farnosti. Bude v termíne 8.-13. augusta a miestom je Malinô Brdo pri Ružomberku. Bližšie informácie prinesieme čoskoro.

 • V zadnej časti kostola si môžete vyzdvihnúť na lístku malé predsavzatie, ktoré sa môžete pokúsiť žiť počas nasledujúceho týždňa a tak prenášať do života hodnoty evanjelia.

oznamy farského úradu