Poriadok bohoslužieb a oznamy na Trinástu nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • V zbierke na dobročinné diela Svätého Otca – tzv. „Halier sv. Petra“ – sa vyzbieralo 375,07€.

  • Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem v stredu hodinu pred svätou omšou.

  • Ak máte na konci školského roka školské pomôcky, ktoré by ste vedeli podarovať do zbierky školských pomôcok organizovaných Slovenskou katolíckou charitou, môžete ich priniesť do sakristie.

  • Od dnes (30.6.) budú bývať na kostole otvorené zadné dvere počas celého dňa od 7:00 do 19:00. Celý deň tak bude možnosť vojsť do predsiene kostola a byť v Božej prítomnosti. Verím, že využijeme túto príležitosť v bežných okolnostiach našich dní.

oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • V zbierke na dobročinné diela Svätého Otca – tzv. „Halier sv. Petra“ – sa vyzbieralo 175€.

  • Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem v utorok hodinu pred svätou omšou.

  • Hodová slávnosť v Hoste v tomto roku (2019) bude 8. septembra.

  • Ak máte na konci školského roka školské pomôcky, ktoré by ste vedeli podarovať do zbierky školských pomôcok organizovaných Slovenskou katolíckou charitou, môžete ich priniesť do sakristie.

  • Chcem poprosiť deti, ktoré ešte nechodia na sväté prijímanie, aby si prichádzali po požehnanie pred oltár až po záverečnom požehnaní, a nie v rade počas svätého prijímania.

oznamy farského úradu Abrahám