Poriadok bohoslužieb a oznamy na Trinástu nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Dnes (2.7.) po adorácii o 15:30 pozývame do farskej kaviarne. Deti zároveň v tom istom čase pozývame na opekačku na záver školského roka.

  • Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem už v pondelok (3.7.) hodinu pred svätou omšou.

oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Dnes (2.7.) po adorácii o 15:30 v Abraháme pozývame do farskej kaviarne. Deti zároveň v tom istom čase pozývame na opekačku na záver školského roka.

  • Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem v utorok (4.7.) hodinu pred svätou omšou.

oznamy farského úradu