Poriadok bohoslužieb a oznamy na Trinástu nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Dnes (26.6.) je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Popoludní o 15:30 bude adorácia.

 • Vo štvrtok (30.6.) bude svätá omša na poďakovanie za uplynulý školský rok. Pred ňou bude na fare nácvik spevu. Po svätej omši bude na farskom dvore opekačka z vlastných zásob pre deti a všetkých, ktorí chcú spolu stráviť príjemný čas.

 • Farská kaviareň bude po novom bývať raz za mesiac, a to v prvú nedeľu v mesiaci. Tento týždeň bude však namiesto nej štvrtková akcia na záver školského roka.

 • Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem v utorok (28.6.) hodinu pred svätou omšou.

 • V sobotu (2.7.) bude v Križovanoch nad Dudváhom Diecézne stretnutie rodín. Program sa začne o 14:00 svedectvami a prednáškami, programom pre deti aj dospelých a vyvrcholí sv. omšou o 18:00, ktorú bude celebrovať Mons. Ján Orosch, Trnavský arcibiskup.

 • Chcem poďakovať všetkým, ktorí prispeli na zbierku katolíckej charity v Seredi pre ukrajinské rodiny. Zbierka im padla veľmi vhod a bola skutočným prejavom Božej prozreteľnosti v núdzi. Keďže potreba pomoci pretrváva, ste slobodní priniesť aj naďalej kedykoľvek trvanlivé potraviny alebo drogériu a posunieme to do Serede.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Dnes (26.6.) je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

 • Vo štvrtok (30.6.) o 18:00 bude v Abraháme svätá omša na poďakovanie za uplynulý školský rok. Pred ňou bude na fare nácvik spevu. Po svätej omši bude na farskom dvore opekačka z vlastných zásob pre deti a všetkých, ktorí chcú spolu stráviť príjemný čas.

 • Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem v piatok (1.7.) hodinu pred svätou omšou.

 • V sobotu (2.7.) bude v Križovanoch nad Dudváhom Diecézne stretnutie rodín. Program sa začne o 14:00 svedectvami a prednáškami, programom pre deti aj dospelých a vyvrcholí sv. omšou o 18:00, ktorú bude celebrovať Mons. Ján Orosch, Trnavský arcibiskup.

 • Chcem poďakovať všetkým, ktorí prispeli na zbierku katolíckej charity v Seredi pre ukrajinské rodiny. Zbierka im padla veľmi vhod a bola skutočným prejavom Božej prozreteľnosti v núdzi. Keďže potreba pomoci pretrváva, ste slobodní priniesť aj naďalej kedykoľvek trvanlivé potraviny alebo drogériu a posunieme to do Serede.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu