Poriadok bohoslužieb a oznamy na Trinástu nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Dnes (27.6.) je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

  • Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem v stredu hodinu pred svätou omšou.

  • Veriaci, ktorý na slávnosť sv. Petra a Pavla (29.6.) zbožne používa nábožné predmety požehnané pápežom alebo biskupom (napr. ruženec, škapuliar, krížik…), a taktiež veriaci, ktorý v tento deň navštívi katedrálny chrám alebo baziliku „minor“ a tam sa zbožne pomodlí Otče náš a Verím, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

  • Podľa rozhodnutia KBS od 1.7. prestáva platiť dišpenz od povinnej účasti na nedeľných svätých omšiach. Pre každého kresťana katolíka teda znova platí povinnosť zúčastniť sa v nedeľu a prikázaný sviatok na celej svätej omši.

oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Dnes (27.6.) je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

  • Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem v utorok hodinu pred svätou omšou.

  • Veriaci, ktorý na slávnosť sv. Petra a Pavla (29.6.) zbožne používa nábožné predmety požehnané pápežom alebo biskupom (napr. ruženec, škapuliar, krížik…), a taktiež veriaci, ktorý v tento deň navštívi katedrálny chrám alebo baziliku „minor“ a tam sa zbožne pomodlí Otče náš a Verím, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

  • Podľa rozhodnutia KBS od 1.7. prestáva platiť dišpenz od povinnej účasti na nedeľných svätých omšiach. Pre každého kresťana katolíka teda znova platí povinnosť zúčastniť sa v nedeľu a prikázaný sviatok na celej svätej omši.

oznamy farského úradu