Poriadok bohoslužieb a oznamy na Trinástu nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Je možné prihlásiť vaše deti na farský tábor, ktorý bude prebiehať dennou formou v priestoroch farskej záhrady v termíne 3.-7.8.2020. Je určený pre školopovinné deti a cena je 25€ na dieťa. V programe sú hry, športové, tvorivé a duchovné aktivity v obci a v okolí aj turistika na hrad Tematín. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť vzadu v kostole a odovzdať do 12.7. aj s úhradou v nedeľu po svätej omši Eve Kopáčikovej alebo Ľubke Šimonovej.
  V sobotu 8.8. na konci tábora bude farský výlet na Španiu Dolinu a Staré Hory. Cena pre nečlenov tábora bude 10€ na osobu. Bližšie informácie budú čoskoro.

 • Podľa nariadenia KBS už neplatí dišpenz od povinnej účasti na nedeľných svätých omšiach, ktorý bol udelený pre obdobie mimoriadnej situácie. Pre každého kresťana katolíka teda znova platí povinnosť zúčastniť sa v nedeľu a prikázaný sviatok na celej svätej omši.
 • Podľa aktuálnych pokynov je možné už v kostoloch sedieť bez obmedzení. Ostatné opatrenia naďalej zostávajú v platnosti:

  • povinnosť nosiť rúško
  • povinnosť dezinfikovať si ruky pri vstupe do kostola
  • podávanie svätého prijímania do rúk
 • Pápež František rozhodol, že vzhľadom na súčasnú zdravotnú pohotovosť sa zbierka Halier sv. Petra v tomto roku presúva na 27. nedeľu cezročného obdobia, teda na 4. október, ktorý je dňom sviatku sv. Františka z Assisi.
oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Je možné prihlásiť vaše deti na farský tábor, ktorý bude prebiehať dennou formou v priestoroch farskej záhrady v termíne 3.-7.8.2020. Je určený pre školopovinné deti a cena je 25€ na dieťa. V programe sú hry, športové, tvorivé a duchovné aktivity v obci a v okolí aj turistika na hrad Tematín. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť vzadu v kostole a odovzdať do 12.7. aj s úhradou v nedeľu po svätej omši mne alebo v Abraháme Eve Kopáčikovej alebo Ľubke Šimonovej.
  V sobotu 8.8. na konci tábora bude farský výlet na Španiu Dolinu a Staré Hory. Cena pre nečlenov tábora bude 10€ na osobu. Bližšie informácie budú čoskoro.
 • Podľa nariadenia KBS už neplatí dišpenz od povinnej účasti na nedeľných svätých omšiach, ktorý bol udelený pre obdobie mimoriadnej situácie. Pre každého kresťana katolíka teda znova platí povinnosť zúčastniť sa v nedeľu a prikázaný sviatok na celej svätej omši.
 • Podľa aktuálnych pokynov je možné už v kostoloch sedieť bez obmedzení. Ostatné opatrenia naďalej zostávajú v platnosti:

  • povinnosť nosiť rúško
  • povinnosť dezinfikovať si ruky pri vstupe do kostola
  • podávanie svätého prijímania do rúk
 • Pápež František rozhodol, že vzhľadom na súčasnú zdravotnú pohotovosť sa zbierka Halier sv. Petra v tomto roku presúva na 27. nedeľu cezročného obdobia, teda na 4. október, ktorý je dňom sviatku sv. Františka z Assisi.
oznamy farského úradu
oznamy farského úradu