Poriadok bohoslužieb a oznamy na Tridsiatu tretiu nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Dnes (17.11.) je farská zbierka na splácanie pôžičky na strechu kostola.

 • Dnes o 17:00 sa na výzvu Konferencie biskupov Slovenska aj v našej farnosti rozoznejú zvony. Pripomenú tridsať rokov od pádu komunizmu a návratu slobody.

 • Dnes je 3. svetový deň chudobných. Jeho ustanovením pápež František pozval celé kresťanské spoločenstvo podať pomocnú ruku chudobným, slabým a tým, ktorých dôstojnosť je pošliapavaná.

 • V nasledujúcom týždni budem mať dovolenku. V prípade nutného zastupovania sa môžete obrátiť na Petra Gulu, farára v Majcichove. Telefónny kontakt je 0911 912 953.

 • Od 13. do 21. novembra sa koná Trnavská novéna k Panne Márii s témou „Budúcnosť cirkvi je v malých spoločenstvách“. Povzbudzujem k hojnej účasti na tejto novéne k úcte našej nebeskej Matky. Kto by sa nemohol zúčastniť osobne, môže sledovať priame prenosy na TV LUX alebo v rádiu Lumen každý deň o 18:00. Program novény možno nájsť na nástenke.

 • V piatok 22. 11. o 18:00 v zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave vyvrcholí evanjelizačné turné projektu Godzone s témou Ide o viac. Jedná sa o evanjelizačný program najmä pre mladých s hudbou, svedectvami, témou, ale najmä s modlitbou a pozvaním stretnúť sa so živým Ježišom Kristom. Z našej farnosti sa na turné organizuje autobus. Odchádza o 16:00 spred kostola, plánovaný príchod je okolo 22:30. Cestovné bude okolo 8€, podľa počtu prihlásených.

 • Na budúcu sobotu (23.11.) o 19:00 bude na fare prvé zo sérii stretnutí, na ktorých by sme spoločne spoznávali a čítali Sväté Písmo, aby Boh hovoril svojím Slovom do našich životov.

 • V zbierke Sviečka za nenarodené deti sa vyzbieralo 90€ na aktivity Fóra života. Srdečné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí zbierku podporili.

 • Nadačný fond CREDO pozýva na duchovnú obnovu s indickým misionárom, katolíckym kňazom otcom Jamesom Manjackalom, ktorá sa uskutoční 29.11.-1.12. 2019 v hale SPORTA v Hlohovci. Je potrebné prihlásiť sa vopred. Informácie nájdete na nástenke alebo na stránke www.otecjames.cz.

 • Počas nedeľných svätých omší bude bývať vzadu v kostole košík s lístkami, na ktorých budú čísla. Každé číslo sa v ňom bude nachádzať dvakrát. Veriaci si môžu v plnej dobrovoľnosti pred nedeľnou sv. omšou vytiahnuť jeden lístok. Ak si ho chcem vytiahnuť, potrebujem si dať dve predsavzatia:

  1. Vzbudiť si úmysel, na ktorý chcem túto nedeľnú svätú omšu obetovať,
  2. avšak obetovať ju na úmysel toho, kto si vytiahol druhý pár z môjho čísla, veriac, že on ju obetuje na môj úmysel.

  Po svätej omši sa môžem (a nemusím) stretnúť s veriacim, ktorý si vytiahol druhý lístok s mojim číslom, a môžeme (a nemusíme) si povedať o svojich úmysloch, prípadne požiadať o ďalšiu modlitbu. Lístky do košíka je možné vrátiť do košíka po svätej omši alebo počas týždňa do sakristie, prípadne si ich môžete nechať. Prosím, nevhadzujte čísla na ďalšiu nedeľu do pripraveného košíka, pretože tam už sú čísla presne nachystané. Celá táto aktivita je určená na hlbšie prepojenie farníkov vo vzájomnej modlitbe, ale je úplne dobrovoľná.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Dnes (17.11.) o 17:00 sa na výzvu Konferencie biskupov Slovenska aj v našej farnosti rozoznejú zvony. Pripomenú tridsať rokov od pádu komunizmu a návratu slobody.

 • Dnes je 3. svetový deň chudobných. Jeho ustanovením pápež František pozval celé kresťanské spoločenstvo podať pomocnú ruku chudobným, slabým a tým, ktorých dôstojnosť je pošliapavaná.

 • V nasledujúcom týždni budem mať dovolenku. V prípade nutného zastupovania sa môžete obrátiť na Petra Gulu, farára v Majcichove. Telefónny kontakt je 0911 912 953.

 • Od 13. do 21. novembra sa koná Trnavská novéna k Panne Márii s témou „Budúcnosť cirkvi je v malých spoločenstvách“. Povzbudzujem k hojnej účasti na tejto novéne k úcte našej nebeskej Matky. Kto by sa nemohol zúčastniť osobne, môže sledovať priame prenosy na TV LUX alebo v rádiu Lumen každý deň o 18:00. Program novény možno nájsť na nástenke.

 • V piatok 22. 11. o 18:00 v zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave vyvrcholí evanjelizačné turné projektu Godzone s témou Ide o viac. Jedná sa o evanjelizačný program najmä pre mladých s hudbou, svedectvami, témou, ale najmä s modlitbou a pozvaním stretnúť sa so živým Ježišom Kristom. Z našej farnosti sa na turné organizuje autobus. Odchádza o 16:00 spred kostola v Abraháme, plánovaný príchod je okolo 22:30. Cestovné bude okolo 8€, podľa počtu prihlásených.

 • Na budúcu sobotu (23.11.) o 19:00 bude na fare prvé zo sérii stretnutí, na ktorých by sme spoločne spoznávali a čítali Sväté Písmo, aby Boh hovoril svojím Slovom do našich životov.

 • V zbierke Sviečka za nenarodené deti sa vyzbieralo 85€ na aktivity Fóra života. Srdečné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí zbierku podporili.

 • Nadačný fond CREDO pozýva na duchovnú obnovu s indickým misionárom, katolíckym kňazom otcom Jamesom Manjackalom, ktorá sa uskutoční 29.11.- 1.12. 2019 v hale SPORTA v Hlohovci. Je potrebné prihlásiť sa vopred. Informácie nájdete na nástenke alebo na stránke www.otecjames.cz.

 • Počas nedeľných svätých omší bude bývať vzadu v kostole košík s lístkami, na ktorých budú čísla. Každé číslo sa v ňom bude nachádzať dvakrát. Veriaci si môžu v plnej dobrovoľnosti pred nedeľnou sv. omšou vytiahnuť jeden lístok. Ak si ho chcem vytiahnuť, potrebujem si dať dve predsavzatia:

  1. Vzbudiť si úmysel, na ktorý chcem túto nedeľnú svätú omšu obetovať,
  2. avšak obetovať ju na úmysel toho, kto si vytiahol druhý pár z môjho čísla, veriac, že on ju obetuje na môj úmysel.

  Po svätej omši sa môžem (a nemusím) stretnúť s veriacim, ktorý si vytiahol druhý lístok s mojim číslom, a môžeme (a nemusíme) si povedať o svojich úmysloch, prípadne požiadať o ďalšiu modlitbu. Lístky do košíka je možné vrátiť do košíka po svätej omši alebo počas týždňa do sakristie, prípadne si ich môžete nechať. Prosím, nevhadzujte čísla na ďalšiu nedeľu do pripraveného košíka, pretože tam už sú čísla presne nachystané. Celá táto aktivita je určená na hlbšie prepojenie farníkov vo vzájomnej modlitbe, ale je úplne dobrovoľná.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu