Poriadok bohoslužieb a oznamy na Tridsiatu tretiu nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Dnes (13.11.) je farská zbierka na splácanie pôžičky na strechu kostola. O 15:30 bude adorácia. O 18:00 bude stretnutie prípravy na birmovku.

  • Od 13.11. do 21.11. prebieha Trnavská novéna. Povzbudzujem farníkov hojne sa zúčastňovať na svätej omši o 18:00. Z tohto dôvodu sú sväté omše v našej farnosti posunuté cez týždeň na 16:30, najmä pre starších a chorých, ktorí nemôžu cestovať do Trnavy.

  • Na budúcu nedeľu Krista Kráľa sa pred vyloženou Oltárnou sviatosťou koná obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Dnes (13.11.) bude o 18:00 stretnutie prípravy na birmovku.

  • Od 13.11. do 21.11. prebieha Trnavská novéna. Povzbudzujem farníkov hojne sa zúčastňovať na svätej omši o 18:00. Z tohto dôvodu sú sväté omše v našej farnosti posunuté cez týždeň na 16:30, najmä pre starších a chorých, ktorí nemôžu cestovať do Trnavy.

  • Na budúcu nedeľu Krista Kráľa sa pred vyloženou Oltárnou sviatosťou koná obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

oznamy farského úradu