Poriadok bohoslužieb a oznamy na Tridsiatu tretiu nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Dnes (14.11.) je svetový deň chudobných. Celé kresťanské spoločenstvo je pozvané podať pomocnú ruku chudobným, slabým a tým, ktorých dôstojnosť je pošliapavaná.
  Dnes (14.11.) je farská zbierka na splácanie pôžičky na strechu kostola.

 • V nasledujúcom týždni budem mať dovolenku, preto bude menej svätých omší. V prípade nutného zastupovania sa môžete obrátiť na Petra Gulu, farára v Majcichove. Telefónny kontakt je 0911 912 953.

 • Od pondelka (15.11.) je náš okres v bordovej fáze covid automatu. Keďže bohoslužby u nás budú otvorené pre všetkých, bude treba dodržať pravidlo jednej osoby na 15m2. Treba sa tiež zapísať na pripravený zoznam a mať respirátor typu FFP2, nestačí rúško.

 • Aby čím viacerí mohli mať účasť na nedeľnej svätej omši, svätá omša v nedeľu o 10:30 bude v režime len pre očkovaných. Znamená to, že veriaci na ňu môžu prísť bez obmedzenia počtu, avšak musia byť očkovaní. Deti do 12 rokov sa nerátajú. Preto
  prosím zaočkovaných veriacich, aby využili túto nedeľnú svätú omšu a v sobotu večer a nedeľu ráno o 7:30 nechali priestor nezaočkovaným.

 • Vzadu v kostole si môžete za dobrovoľný príspevok vyzdvihnúť nové číslo časopisu Moja Trnavská arcidiecéza.

 • Na nástenke v zadnej časti kostola predstavujeme ďalší diel životných príbehov rehoľníkov pochádzajúcich z našej farnosti. Pozývam všetkých farníkov objaviť toto naše duchovné bohatstvo.

 • V zadnej časti kostola si môžete vyzdvihnúť na lístku malé predsavzatie, ktoré sa môžete pokúsiť žiť počas nasledujúceho týždňa a tak prenášať do života hodnoty evanjelia.

 • V nedeľu popoludní bude ako vždy adorácia o 15:30.

 • Od 13. do 21. novembra sa koná Trnavská novéna k Panne Márii. Aj keď je účasť pre opatrenia obmedzená, povzbudzujem k hojnej účasti cez priame prenosy na TV LUX alebo v rádiu Lumen každý deň o 18:00. Program novény možno nájsť na nástenke.

 • V piatok 19. 11. večer sa na zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave bude konať evanjelizačné turné projektu Godzone s témou Boh nie je mŕtvy. Jedná sa o evanjelizačný program najmä pre mladých s hudbou, svedectvami, témou, ale najmä s modlitbou a pozvaním stretnúť sa so živým Ježišom Kristom. Viac informácií nájdete na plagáte na nástenke.

 • Aj tento rok platia výnimočné podmienky získania odpustkov za zosnulých. Úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky i tak, že sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých s úmyslom splniť, akonáhle to bude možné, tri ďalšie zvyčajné podmienky: sviatostnú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Dnes (14.11.) je svetový deň chudobných. Celé kresťanské spoločenstvo je pozvané podať pomocnú ruku chudobným, slabým a tým, ktorých dôstojnosť je pošliapavaná.

 • V nasledujúcom týždni budem mať dovolenku, preto bude menej svätých omší. V prípade nutného zastupovania sa môžete obrátiť na Petra Gulu, farára v Majcichove. Telefónny kontakt je 0911 912 953.

 • Od pondelka (15.11.) je náš okres v bordovej fáze covid automatu. Keďže bohoslužby u nás budú otvorené pre všetkých, bude treba dodržať pravidlo jednej osoby na 15m2. Treba sa tiež zapísať na pripravený zoznam a mať respirátor typu FFP2, nestačí rúško.
  V našom kostole to znamená iba 14 osôb na každej svätej omši. Prakticky sa to bude riešiť tak, že ten, kto si zahlásil úmysel danej svätej omše, nech čím skôr nahlási pánovi kostolníkovi počet ľudí z rodiny, ktorí na danú svätú omšu prídu. Na dverách kostola budú zvonku pripevnené zoznamy zvyšných voľných miest do počtu 14, na ktoré sa
  kedykoľvek môžete vopred zapísať. Na danú svätú omšu potom prídu tí, čo sú na ňu zapísaní.

 • Aby čím viacerí mohli mať účasť na nedeľnej svätej omši, svätá omša v nedeľu o 9:00 bude v režime len pre očkovaných. Znamená to, že veriaci na ňu môžu prísť bez obmedzenia počtu, avšak musia byť očkovaní. Deti do 12 rokov sa nerátajú. Preto prosím zaočkovaných veriacich, aby využili nedeľnú svätú omšu a v sobotu večer nechali priestor nezaočkovaným.

 • Vzadu v kostole si môžete za dobrovoľný príspevok vyzdvihnúť nové číslo časopisu Moja Trnavská arcidiecéza.

 • Na nástenke v zadnej časti kostola predstavujeme ďalší diel životných príbehov rehoľníkov pochádzajúcich z našej farnosti. Pozývam všetkých farníkov objaviť toto naše duchovné bohatstvo.

 • V zadnej časti kostola si môžete vyzdvihnúť na lístku malé predsavzatie, ktoré sa môžete pokúsiť žiť počas nasledujúceho týždňa a tak prenášať do života hodnoty evanjelia.

 • Od 13. do 21. novembra sa koná Trnavská novéna k Panne Márii. Aj keď je účasť pre opatrenia obmedzená, povzbudzujem k hojnej účasti cez priame prenosy na TV LUX alebo v rádiu Lumen každý deň o 18:00. Program novény možno nájsť na nástenke.

 • V piatok 19. 11. večer sa na zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave bude konať evanjelizačné turné projektu Godzone s témou Boh nie je mŕtvy. Jedná sa o evanjelizačný program najmä pre mladých s hudbou, svedectvami, témou, ale najmä s modlitbou a pozvaním stretnúť sa so živým Ježišom Kristom. Viac informácií nájdete na plagáte na nástenke.

 • Aj tento rok platia výnimočné podmienky získania odpustkov za zosnulých. Úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky i tak, že sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých s úmyslom splniť, akonáhle to bude možné, tri ďalšie zvyčajné podmienky: sviatostnú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu