Poriadok bohoslužieb a oznamy na Tridsiatu tretiu nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Podľa aktuálne platných pravidiel slávenia verejných bohoslužieb sa môže využiť polovica existujúcej kapacity kostola, pričom uvoľňujúce pravidlo má výhradnú platnosť pre sediacich. Treba teda zaplniť polovicu miest na sedenie (tzv. šachovnicovým spôsobom), ale už neobsadzovať miesta na státie. Stále pritom platia všetky ostatné hygienické opatrenia: povinnosť rúšok, dezinfekcie pri dverách či rozdávanie Eucharistie do rúk.

 • Od 13.11. do 21.11. prebieha Trnavská novéna. Svätú omšu o 18:00 je možné sledovať každý deň na TV LUX alebo počúvať v rádiu Lumen. Z tohto dôvodu sú sväté omše v našej farnosti posunuté cez týždeň na 17:30.

 • Pred každou svätou omšou v týždni budem k dispozícii na sviatosť zmierenia.

 • V sobotu 21.11. bude v kostoloch v Abraháme aj v Hoste celodenná adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou, v čase od 9:00 do 20:00. Počas nej bude možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, dopoludnia v Hoste, popoludní v Abraháme.

 • Na budúcu nedeľu Krista Kráľa sa pred vyloženou Oltárnou sviatosťou koná obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

 • Úplné odpustky pre zomrelých veriacich bude možné tento rok z dôvodu pandémie nového koronavírusu získať celý november.
  Starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, môžu získať odpustky na diaľku. Stačí, ak sa v duchu spoja so spoločenstvo Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť hneď ako to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Podľa aktuálne platných pravidiel slávenia verejných bohoslužieb sa môže využiť polovica existujúcej kapacity kostola, pričom uvoľňujúce pravidlo má výhradnú platnosť pre sediacich. Treba teda zaplniť polovicu miest na sedenie (tzv. šachovnicovým spôsobom), ale už neobsadzovať miesta na státie. Stále pritom platia všetky ostatné hygienické opatrenia: povinnosť rúšok, dezinfekcie pri dverách či rozdávanie Eucharistie do rúk.

 • Od 13.11. do 21.11. prebieha Trnavská novéna. Svätú omšu o 18:00 je možné sledovať každý deň na TV LUX alebo počúvať v rádiu Lumen. Z tohto dôvodu sú sväté omše v našej farnosti posunuté cez týždeň na 17:30.

 • Pred každou svätou omšou v týždni budem k dispozícii na sviatosť zmierenia.

 • V sobotu 21.11. bude v kostoloch v Abraháme aj v Hoste celodenná adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou, v čase od 9:00 do 20:00. Počas nej bude možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, dopoludnia v Hoste, popoludní v Abraháme.

 • Na budúcu nedeľu Krista Kráľa sa pred vyloženou Oltárnou sviatosťou koná obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

 • Je možné dať si zapísať úmysly svätých omší na ďalšie obdobie.

 • Úplné odpustky pre zomrelých veriacich bude možné tento rok z dôvodu pandémie nového koronavírusu získať celý november.
  Starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, môžu získať odpustky na diaľku. Stačí, ak sa v duchu spoja so spoločenstvo Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť hneď ako to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu