Poriadok bohoslužieb a oznamy na Tridsiatu Štvrtú nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • V zbierke na splácanie pôžičky na strechu kostola sa vyzbieralo 2559,30€. Nech vám Pán odmení vašu starostlivosť o náš Boží chrám.

  • Budúca nedeľa je prvá adventná nedeľa. Môžete si priniesť svoje adventné vence na požehnanie.

  • Na budúcu nedeľu (1.12.) bude jesenná zbierka na charitu.

  • V piatok bude sv. omša pre deti a mládež. Predtým bude nácvik na fare o 17:30. Po sv. omši sú deti pozvané na stretnutie na fare.

  • Na budúcu sobotu o 19:00 bude ďalšie stretnutie so Svätým Písmom. Tentoraz budeme spoznávať spôsoby, ako ho čítať s čo najväčším duchovným úžitkom. Kto má záujem prísť, nech si prinesie Sväté Písmo.

oznamy farského úradu Abrahám

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Budúca nedeľa je prvá adventná nedeľa. Môžete si priniesť svoje adventné vence na požehnanie.

  • Na budúcu nedeľu (1.12.) bude jesenná zbierka na charitu.

  • Na budúcu sobotu o 19:00 bude ďalšie stretnutie so Svätým Písmom. Tentoraz budeme spoznávať spôsoby, ako ho čítať s čo najväčším duchovným úžitkom. Kto má záujem prísť, nech si prinesie Sväté Písmo.

oznamy farského úradu Abrahám