Poriadok bohoslužieb a oznamy na Tridsiatu štvrtú nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Vo farskej zbierke na splácanie pôžičky na strechu kostola sa vyzbieralo 2138€. Pán Boh zaplať všetkým darcom.

  • V dnešnú nedeľu Krista Kráľa (20.11.) sa pred vyloženou Oltárnou sviatosťou koná obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
    Dnes (20.11.) popoludňajšia adorácia nebude.

  • V piatok (25.11.) bude svätá omša pre deti a mládež. Pred ňou bude na fare nácvik spevu. Po svätej omši sú deti pozvané na stretnutie na fare.

  • Na budúcu nedeľu (27.11.) bude zbierka na charitu. Večer o 18:00 bude stretnutie prípravy na birmovku.

  • V uplynulom období zaznamenala polícia v Trnavskom kraji niekoľko podvodných prípadov, ktorých obeťami sa stali najmä starší ľudia. Podvodníci ovládajú rôzne manipulatívne techniky, ktorými spracujú staršieho človeka tak, aby podľahol volaniu pomôcť rodine či cudzím osobám a začne konať v prospech podvodníka. Osoby pritom zneužívajú u starších ľudí dobrotu, lásku a dôveru. Základné pravidlo pri cudzích osobách, ktoré vás žiadajú o pomoc pre seba či blízkych je dôverovať, ale preverovať každý telefonát: neuvádzať informácie o sebe či rodine a neposielať nikam peniaze. Niektoré typické príklady podvodov nájdete na letáčiku vzadu v kostole alebo na výveske.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • V dnešnú nedeľu Krista Kráľa (20.11.) sa pred vyloženou Oltárnou sviatosťou koná obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

  • Na budúcu nedeľu (27.11.) bude zbierka na charitu. Večer o 18:00 bude stretnutie prípravy na birmovku.

  • V uplynulom období zaznamenala polícia v Trnavskom kraji niekoľko podvodných prípadov, ktorých obeťami sa stali najmä starší ľudia. Podvodníci ovládajú rôzne manipulatívne techniky, ktorými spracujú staršieho človeka tak, aby podľahol volaniu pomôcť rodine či cudzím osobám a začne konať v prospech podvodníka. Osoby pritom zneužívajú u starších ľudí dobrotu, lásku a dôveru. Základné pravidlo pri cudzích osobách, ktoré vás žiadajú o pomoc pre seba či blízkych je dôverovať, ale preverovať každý telefonát: neuvádzať informácie o sebe či rodine a neposielať nikam peniaze. Niektoré typické príklady podvodov nájdete na výveske.

oznamy farského úradu