Poriadok bohoslužieb a oznamy na Tridsiatu štvrtú nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • V dnešnú nedeľu Krista Kráľa (21.11.) môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky ten, kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia.

 • Vo farskej zbierke na splácanie pôžičky na strechu kostola sa vyzbieralo 3110€. Srdečné Pán Boh zaplať za vašu štedrosť v tejto neľahkej dobe.

 • Na budúcu nedeľu (28.11.) bude jesenná zbierka na charitu.

 • Vzhľadom na nové prísne opatrenia budú bohoslužby možné už len pre očkovaných a tých, čo prekonali ochorenie Covid-19 v uplynulých 180 dňoch. Maximálna kapacita je 100 osôb. Prosím veriacich, aby si nosili na bohoslužby
  doklad, ktorým môžu tieto skutočnosti preukázať a ktorý je farnosť povinná skontrolovať. Treba sa tiež zapísať na pripravený zoznam a mať respirátor typu FFP2, nestačí rúško.
  Keďže pre neočkovaných je umožnená individuálna pastorácia, od budúcej nedele bude kostol otvorený od 15:00 do 17:00 na individuálnu modlitbu. Ja budem po celý čas v kostole a každému záujemcovi podám sväté prijímanie.

 • V dnešnú nedeľu adorácia bude o 18:00, keďže popoludní som odcestovaný.

 • 17. novembra si Pán povolal bývalého farára našej farnosti, Mons. Dušana Juráka, v 72. roku života a 49. roku kňazstva. Pohrebná sv. omša bude v Novom Meste nad Váhom v pondelok 22. novembra o 10:30. Spomeňme si naňho vo svojich modlitbách.

 • Na nástenke v zadnej časti kostola predstavujeme ďalší diel životných príbehov rehoľníkov pochádzajúcich z našej farnosti. Tentoraz je o mužoch – diecéznych kňazoch a rehoľníkoch z našej farnosti.

 • V zadnej časti kostola si môžete vyzdvihnúť na lístku malé predsavzatie, ktoré sa môžete pokúsiť žiť počas nasledujúceho týždňa a tak prenášať do života hodnoty evanjelia.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • V dnešnú nedeľu Krista Kráľa (21.11.) môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky ten, kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia.

 • Na budúcu nedeľu (28.11.) bude jesenná zbierka na charitu.

 • Vzhľadom na nové prísne opatrenia budú bohoslužby možné už len pre očkovaných a tých, čo prekonali ochorenie Covid-19 v uplynulých 180 dňoch. Maximálna kapacita je 100 osôb. Prosím veriacich, aby si nosili na bohoslužby doklad, ktorým môžu tieto skutočnosti preukázať a ktorý je farnosť povinná skontrolovať. Treba sa tiež zapísať na pripravený zoznam a mať respirátor typu FFP2, nestačí rúško.
  Keďže pre neočkovaných je umožnená individuálna pastorácia, od budúcej nedele bude kostol otvorený od 17:00 do 18:00 na individuálnu modlitbu. Ja budem po celý čas v kostole a každému záujemcovi podám sväté prijímanie.

 • Na nástenke v zadnej časti kostola predstavujeme ďalší diel životných príbehov rehoľníkov pochádzajúcich z našej farnosti. Tentoraz je o mužoch – diecéznych kňazoch a rehoľníkoch z našej farnosti.

 • V zadnej časti kostola si môžete vyzdvihnúť na lístku malé predsavzatie, ktoré sa môžete pokúsiť žiť počas nasledujúceho týždňa a tak prenášať do života hodnoty evanjelia.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu