Poriadok bohoslužieb a oznamy na Tridsiatu štvrtú nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Podľa aktuálne platných pravidiel slávenia verejných bohoslužieb sa môže využiť polovica existujúcej kapacity kostola, pričom uvoľňujúce pravidlo má výhradnú platnosť pre sediacich. Treba teda zaplniť polovicu miest na sedenie (tzv. šachovnicovým spôsobom), ale už neobsadzovať miesta na státie. Stále pritom platia všetky ostatné hygienické opatrenia: povinnosť rúšok, dezinfekcie pri dverách či rozdávanie Eucharistie do rúk.
 • Budúca nedeľa je prvá adventná nedeľa. Môžete si priniesť svoje adventné vence na požehnanie. Touto nedeľou začína nový liturgický rok „B“.
 • Na budúcu nedeľu bude jesenná zbierka na charitu. Trnavská arcidiecézna charita vzhľadom na situáciu otvorila aj viacero online možností, ktoré sa dajú
  využiť počas celého mesiaca december. Všetky dôležité informácie o možnostiach darovania sa dozviete na web stránke www.charitatt.sk. Za vašu štedrosť úprimné Pán Boh zaplať!

 • Úplné odpustky pre zomrelých veriacich je možné tento rok z dôvodu pandémie nového koronavírusu získať celý november.
  Starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, môžu získať odpustky na diaľku. Stačí, ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť hneď ako to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých.
oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Podľa aktuálne platných pravidiel slávenia verejných bohoslužieb sa môže využiť polovica existujúcej kapacity kostola, pričom uvoľňujúce pravidlo má výhradnú platnosť pre sediacich. Treba teda zaplniť polovicu miest na sedenie (tzv. šachovnicovým spôsobom), ale už neobsadzovať miesta na státie. Stále pritom platia všetky ostatné hygienické opatrenia: povinnosť rúšok, dezinfekcie pri dverách či rozdávanie Eucharistie do rúk.
 • Budúca nedeľa je prvá adventná nedeľa. Môžete si priniesť svoje adventné vence na požehnanie. Touto nedeľou začína nový liturgický rok „B“.
 • Na budúcu nedeľu bude jesenná zbierka na charitu. Trnavská arcidiecézna charita vzhľadom na situáciu otvorila aj viacero online možností, ktoré sa dajú využiť počas celého mesiaca december. Všetky dôležité informácie o možnostiach darovania sa dozviete na web stránke www.charitatt.sk. Za vašu štedrosť úprimné Pán Boh zaplať!
 • Je možné dať si zapísať úmysly svätých omší na ďalšie obdobie.
 • Vzadu v kostola je možné zakúpiť si sviečky za nenarodené deti a podporiť tak projekty na ochranu života.
 • Úplné odpustky pre zomrelých veriacich je možné tento rok z dôvodu pandémie nového koronavírusu získať celý november.
  Starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, môžu získať odpustky na diaľku. Stačí, ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť hneď ako to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu