Poriadok bohoslužieb a oznamy na Tridsiatu prvú nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • V zbierke na misie sa vyzbieralo 591€. Srdečné Pán Boh zaplať všetkým darcom.

 • Dnes (30.10.) bude adorácia o 15:30.

 • Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem v pondelok (31.10.) od 16:30 do svätej omše.

 • V utorok (1.11.) je prikázaný sviatok Všetkých svätých. Popoludní o 15:00 sa bude konať pobožnosť na Dušičky. Začneme v kostole a odtiaľ pôjdeme na cintorín, kde bude pobožnosť pokračovať pri hlavnom kríži.

 • Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých nábožne navštívi kostol a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha, môže získať úplné odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci. Zároveň treba splniť tri podmienky: svätú spoveď (krátko predtým alebo potom), sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitbu na úmysel Svätého Otca. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa.
  Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. do 8. novembra. Treba splniť aj spomínané podmienky, jedna svätá spoveď však stačí na všetky odpustky.

 • V piatok (4.11.) bude večerná sv. omša pre deti a mládež. Po sv. omši sú deti pozvané na detské stretko, počas ktorého sa tentoraz pôjde na cintorín.

 • Na budúcu nedeľu (6.11.) od 16:00 bude otvorená farská kaviareň. O 18:00 bude stretnutie prípravy na birmovku.

 • Fórum života organizuje modlitbovú kampaň Sviečka za nenarodené deti. Pozýva k modlitbe a k zapáleniu sviečky za všetky počaté deti, ktoré sa nemohli narodiť. V našej farnosti si ich môžeme zakúpiť po každej nedeľnej svätej omši. Cena malej sviečky je 1€, cena veľkej vonnej sviečky 5€. Dobrovoľníci ich budú predávať pred kostolom. Výťažok zo zbierky je venovaný pre centrá pre rodinu a projekty na ochranu života.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • V zbierke na misie sa vyzbieralo 294€. Srdečné Pán Boh zaplať všetkým darcom.

 • V utorok (1.11.) je prikázaný sviatok Všetkých svätých. Popoludní o 16:00 sa bude konať pobožnosť na Dušičky. Začneme v kostole a odtiaľ pôjdeme na cintorín, kde bude pobožnosť pokračovať pri hlavnom kríži.

 • Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých nábožne navštívi kostol a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha, môže získať úplné odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci. Zároveň treba splniť tri podmienky: svätú spoveď (krátko predtým alebo potom), sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitbu na úmysel Svätého Otca. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa.
  Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1.
  do 8. novembra. Treba splniť aj spomínané podmienky, jedna svätá spoveď však stačí na všetky odpustky.

 • Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem v stredu (2.11.) hodinu pred svätou omšou.

 • Na budúcu nedeľu (6.11.) bude o 18:00 stretnutie prípravy na birmovku.

 • Fórum života organizuje modlitbovú kampaň Sviečka za nenarodené deti. Pozýva k modlitbe a k zapáleniu sviečky za všetky počaté deti, ktoré sa nemohli narodiť. Cena malej sviečky je 1€, cena veľkej vonnej sviečky 5€. Výťažok zo zbierky je venovaný pre centrá pre rodinu a projekty na ochranu života.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu