Poriadok bohoslužieb a oznamy na Tridsiatu prvú nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • V zbierke na misie sa vyzbieralo 614,27€. Srdečné Pán Boh zaplať všetkým darcom.

 • V pondelok (1.11.) je prikázaný sviatok Všetkých svätých. Popoludní o 15:00 sa bude konať pobožnosť na Dušičky. Začneme v kostole a odtiaľ pôjdeme na cintorín, kde bude pobožnosť pokračovať pri hlavnom kríži.

 • Aj tento rok platia výnimočné podmienky získania odpustkov za zosnulých. Úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. Tieto dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou. Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky i tak, že sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých s úmyslom splniť, akonáhle to bude možné, tri ďalšie zvyčajné podmienky: sviatostnú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca.
 • Od pondelka (1.11.) je náš okres naďalej v oranžovej fáze covid automatu. Keďže bohoslužby u nás budú otvorené pre všetkých, bude treba dodržať 25% kapacity. Treba sa tiež zapísať na pripravený zoznam.

 • V piatok (5.11.) bude večerná sv. omša pre deti a mládež. Predtým o 17:30 bude nácvik na fare. Po sv. omši sú deti pozvané na stretnutie na fare.

 • Na nástenke v zadnej časti kostola predstavujeme na pokračovanie životné príbehy rehoľníkov pochádzajúcich z našej farnosti. Pozývam všetkých farníkov objaviť toto naše duchovné bohatstvo.

 • Pro-life platforma Fórum života už tradične organizuje kampaň Sviečka za nenarodené deti. Pozývame vás 2. novembra zapáliť sviečku v oknách domovov alebo na cintorínoch a k modlitbe. Kúpou sviečky v zadnej časti kostola podporíte činnosť a projekty Fóra života. Cena plastovej je 1€ a sklenej 5€.

 • V zadnej časti kostola si môžete vyzdvihnúť na lístku malé predsavzatie, ktoré sa môžete pokúsiť žiť počas nasledujúceho týždňa a tak prenášať do života hodnoty evanjelia.

 • V nedeľu popoludní bude ako vždy adorácia o 15:30.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • V zbierke na misie sa vyzbieralo 360€. Srdečné Pán Boh zaplať všetkým darcom.

 • V pondelok (1.11.) je prikázaný sviatok Všetkých svätých. Popoludní o 16:00 sa bude konať pobožnosť na Dušičky. Začneme v kostole a odtiaľ pôjdeme na cintorín, kde bude pobožnosť pokračovať pri hlavnom kríži.

 • Aj tento rok platia výnimočné podmienky získania odpustkov za zosnulých. Úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. Tieto dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou. Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky i tak, že sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu a pred obrazom
  Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých s úmyslom splniť, akonáhle to bude možné, tri ďalšie zvyčajné podmienky: sviatostnú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca.

 • Od pondelka (1.11.) je náš okres naďalej v oranžovej fáze covid automatu. Keďže bohoslužby u nás budú otvorené pre všetkých, bude treba dodržať 25% kapacity. Treba sa tiež zapísať na pripravený zoznam.

 • Na nástenke v zadnej časti kostola predstavujeme na pokračovanie životné príbehy rehoľníkov pochádzajúcich z našej farnosti. Pozývam všetkých farníkov objaviť toto naše duchovné bohatstvo.

 • Pro-life platforma Fórum života už tradične organizuje kampaň Sviečka za nenarodené deti. Pozývame vás 2. novembra zapáliť sviečku v oknách domovov alebo na cintorínoch a k modlitbe. Kúpou sviečky v zadnej časti kostola podporíte činnosť a projekty Fóra života. Cena plastovej je 1€ a sklenej 5€.

 • V zadnej časti kostola si môžete vyzdvihnúť na lístku malé predsavzatie, ktoré sa môžete pokúsiť žiť počas nasledujúceho týždňa a tak prenášať do života hodnoty evanjelia.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu