Poriadok bohoslužieb a oznamy na Tridsiatu nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Zbierka na misie bola 634,57 eur. Za vaše milodary srdečne Pán Boh zaplať.

 • Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem v stredu aj vo štvrtok hodinu pred svätou omšou, v prípade potreby aj po svätej omši.

 • V utorok (29.10.) pozývam deti, ktoré by chceli na budúci rok pristúpiť k prvému svätému prijímaniu, a ich rodičov na stretnutie na fare o 19:00.

 • V piatok 1. 11. je prikázaný sviatok Všetkých svätých. Popoludní o 15:00 sa bude konať pobožnosť na Dušičky. Začneme v kostole a odtiaľ pôjdeme na cintorín, kde bude pobožnosť pokračovať pri hlavnom kríži.

 • Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých nábožne navštívi kostol a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha, môže získať úplné odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci. Zároveň treba splniť tri podmienky: svätú spoveď (krátko predtým alebo potom), sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitbu na úmysel Svätého Otca. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa.
  Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. do 8. novembra. Treba splniť aj spomínané podmienky, jedna svätá spoveď však stačí na všetky odpustky.

 • Nasledujúce štyri nedele sa v kázňach na pokračovanie budeme venovať základným pravdám prvotného ohlasovania našej viery, ako nás k tomu vyzýva pápež František (Evangelii gaudium 165, Christus vivit 214).

 • V mesiaci októbri sa modlíme modlitbu posvätného ruženca pol hodiny pred svätou omšou alebo o 18:00.

 • Občianske združenie Fórum života aj tento rok v čase Pamiatky zosnulých organizuje pravidelnú zbierku pod názvom Sviečka za nenarodené deti. Kúpou sviečky podporíte projekty konkrétnej pomoci Fóra života a jej zapálením vyjadríte, že Vám záleží na každom ľudskom živote, aj nenarodenom. Malá sviečka stojí 1€, veľká v skle 4€.

 • Počas nedeľných svätých omší bude bývať vzadu v kostole košík s lístkami, na ktorých budú čísla. Každé číslo sa v ňom bude nachádzať dvakrát. Veriaci si môžu v plnej dobrovoľnosti pred nedeľnou sv. omšou vytiahnuť jeden lístok. Ak si ho chcem vytiahnuť, potrebujem si dať dve predsavzatia:

  1. Vzbudiť si úmysel, na ktorý chcem túto nedeľnú svätú omšu obetovať,
  2. avšak obetovať ju na úmysel toho, kto si vytiahol druhý pár z môjho čísla, veriac, že on ju obetuje na môj úmysel.

  Po svätej omši sa môžem (a nemusím) stretnúť s veriacim, ktorý si vytiahol druhý lístok s mojim číslom, a môžeme (a nemusíme) si povedať o svojich úmysloch, prípadne požiadať o ďalšiu modlitbu. Lístky do košíka je možné vrátiť do košíka po svätej omši alebo počas týždňa do sakristie, prípadne si ich môžete nechať. Prosím, nevhadzujte čísla na ďalšiu nedeľu do pripraveného košíka, pretože tam už sú čísla presne nachystané. Celá táto aktivita je určená na hlbšie prepojenie farníkov vo vzájomnej modlitbe, ale je úplne dobrovoľná.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Zbierka na misie bola 475 eur. Za vaše milodary srdečne Pán Boh zaplať.

 • Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem v utorok od 16:30, v prípade potreby aj po svätej omši.

 • V utorok (29.10.) pozývam deti, ktoré by chceli na budúci rok pristúpiť k prvému svätému prijímaniu, a ich rodičov na stretnutie na fare o 19:00.

 • V piatok 1. 11. je prikázaný sviatok Všetkých svätých. Popoludní o 16:00 sa bude konať pobožnosť na Dušičky. Začneme v kostole a odtiaľ pôjdeme na cintorín, kde bude pobožnosť pokračovať pri hlavnom kríži.

 • Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých nábožne navštívi kostol a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha, môže získať úplné odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci. Zároveň treba splniť tri podmienky:

  svätú spoveď (krátko predtým alebo potom), sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitbu na úmysel Svätého Otca. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa.
  Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. do 8. novembra. Treba splniť aj spomínané podmienky, jedna svätá spoveď  však stačí na všetky odpustky.

 • Nasledujúce štyri nedele sa v kázňach na pokračovanie budeme venovať základným pravdám prvotného ohlasovania našej viery, ako nás k tomu vyzýva pápež František (Evangelii gaudium 165, Christus vivit 214).

 • V mesiaci októbri sa modlíme modlitbu posvätného ruženca pol hodiny pred svätou omšou alebo o 18:00.

 • Občianske združenie Fórum života aj tento rok v čase Pamiatky zosnulých organizuje pravidelnú zbierku pod názvom Sviečka za nenarodené deti. Kúpou sviečky podporíte projekty konkrétnej pomoci Fóra života a jej zapálením vyjadríte, že Vám záleží na každom ľudskom živote, aj nenarodenom. Malá sviečka stojí 1€, veľká v skle 4€.

 • Počas nedeľných svätých omší bude bývať vzadu v kostole košík s lístkami, na ktorých budú čísla. Každé číslo sa v ňom bude nachádzať dvakrát. Veriaci si môžu v plnej dobrovoľnosti pred nedeľnou sv. omšou vytiahnuť jeden lístok. Ak si ho chcem vytiahnuť, potrebujem si dať dve predsavzatia:

  1. Vzbudiť si úmysel, na ktorý chcem túto nedeľnú svätú omšu obetovať,
  2. avšak obetovať ju na úmysel toho, kto si vytiahol druhý pár z môjho čísla, veriac, že on ju obetuje na môj úmysel.

  Po svätej omši sa môžem (a nemusím) stretnúť s veriacim, ktorý si vytiahol druhý lístok s mojim číslom, a môžeme (a nemusíme) si povedať o svojich úmysloch, prípadne požiadať o ďalšiu modlitbu. Lístky do košíka je možné vrátiť do košíka po svätej omši alebo počas týždňa do sakristie, prípadne si ich môžete nechať. Prosím, nevhadzujte čísla na ďalšiu nedeľu do pripraveného košíka, pretože tam už sú čísla presne nachystané. Celá táto aktivita je určená na hlbšie prepojenie farníkov vo vzájomnej modlitbe, ale je úplne dobrovoľná.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu