Poriadok bohoslužieb a oznamy na Tridsiatu nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • V zadnej časti kostola si môžete vyzdvihnúť na lístku malé predsavzatie, ktoré sa môžete pokúsiť žiť počas nasledujúceho týždňa a tak prenášať do života hodnoty evanjelia.

 • Dnes (24.10.) je zbierka na misie. Tento rok je venovaná farnostiam v Keni, ktoré sú najviac postihnuté chudobou a suchom.

 • Dnes (24.10.) o 18:00 je na fare stretnutie birmovancov.

 • Od pondelka (25.10.) je náš okres naďalej v oranžovej fáze covid automatu. Keďže bohoslužby u nás budú otvorené pre všetkých, bude treba dodržať 25% kapacity. Treba sa tiež zapísať na pripravený zoznam.

 • Aby bolo možné naplno čerpať duchovné dobro odpustkov v týždni modlitieb za zosnulých, budem tento týždeň spovedať v piatok (29.10.) hodinu pred svätou omšou. Z tohto dôvodu už nebudem spovedať v nasledujúci prvopiatkový týždeň.

 • V piatok (29.10.) bude večerná sv. omša pre deti a mládež. Predtým o 17:30 sa stretneme v kostole na spoločnej modlitbe ruženca. Po sv. omši sú deti pozvané na stretnutie na fare.

 • V noci zo soboty (30.10.) na nedeľu (31.10.) sa mení čas. O 3:00 hodine letného času posúvame hodiny na 2:00 hodinu stredoeurópskeho času.

 • V mesiaci októbri pozývam na modlitbu svätého ruženca vždy polhodinu pred svätou omšou alebo o 18:00.

 • V nedeľu popoludní bude ako vždy adorácia o 15:30.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • V zadnej časti kostola si môžete vyzdvihnúť na lístku malé predsavzatie, ktoré sa môžete pokúsiť žiť počas nasledujúceho týždňa a tak prenášať do života hodnoty evanjelia.

 • Dnes (24.10.) je zbierka na misie. Tento rok je venovaná farnostiam v Keni, ktoré sú najviac postihnuté chudobou a suchom.

 • Dnes (24.10.) o 18:00 je na fare stretnutie birmovancov.

 • Od pondelka (25.10.) je náš okres naďalej v oranžovej fáze covid automatu. Keďže bohoslužby u nás budú otvorené pre všetkých, bude treba dodržať 25% kapacity. Treba sa tiež zapísať na pripravený zoznam.

 • Aby bolo možné naplno čerpať duchovné dobro odpustkov v týždni modlitieb za zosnulých, budem tento týždeň spovedať vo štvrtok (28.10.) hodinu pred svätou omšou. Z tohto dôvodu už nebudem spovedať v nasledujúci prvopiatkový týždeň.

 • V noci zo soboty (30.10.) na nedeľu (31.10.) sa mení čas. O 3:00 hodine letného času posúvame hodiny na 2:00 hodinu stredoeurópskeho času.

 • V mesiaci októbri pozývam na modlitbu svätého ruženca vždy polhodinu pred svätou omšou alebo o 18:00.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu