Poriadok bohoslužieb a oznamy na Tridsiatu druhú nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Od 13. do 21. novembra sa koná Trnavská novéna k Panne Márii s témou „Budúcnosť cirkvi je v malých spoločenstvách“. Z tohto dôvodu sú niektoré sväté omše v týždni presunuté tak, aby som sa aj ja mohol zúčastniť a zároveň aby neboli ukrátení veriaci, ktorí nemôžu cestovať do Trnavy. Povzbudzujem k hojnej účasti na tejto novéne k úcte našej nebeskej Matky. Kto by sa nemohol zúčastniť osobne, môže sledovať priame prenosy na TV LUX alebo v rádiu Lumen každý deň o 18:00. Program novény možno nájsť na nástenke.

 • V piatok bude sv. omša pre deti a mládež. Predtým bude nácvik na fare o 17:30. Po sv. omši sú deti pozvané na stretnutie na fare.

 • Na budúcu nedeľu (17.11.) bude farská zbierka na splácanie pôžičky na strechu kostola.

 • Nadačný fond CREDO pozýva na duchovnú obnovu s indickým misionárom, katolíckym kňazom otcom Jamesom Manjackalom, ktorá sa uskutoční 29.11.- 1.12. 2019 v hale SPORTA v Hlohovci. Je potrebné prihlásiť sa vopred. Informácie nájdete na nástenke alebo na stránke www.otecjames.cz.

 • Ak chcete zmysluplne pomôcť kňazom v misiách, môžete nechať odslúžiť svätú omšu na svoj úmysel v misijných krajinách. Väčšina kňazov v misijných krajinách nemá plat, žije z príspevkov veriacich, ktorí sú sami chudobní. Aj preto im môžeme veľmi pomôcť milodarom na odslúženie svätej omše. Milodar na jednu svätú omšu je 5 eur; milodar na novénu, teda 9 svätých omší, je 45 eur a milodar na gregoriánske omše, teda 30 svätých omší, je 150 eur. Zapísať vaše úmysly je možné v sakristii.

 • Počas nedeľných svätých omší bude bývať vzadu v kostole košík s lístkami, na ktorých budú čísla. Každé číslo sa v ňom bude nachádzať dvakrát. Veriaci si môžu v plnej dobrovoľnosti pred nedeľnou sv. omšou vytiahnuť jeden lístok. Ak si ho chcem vytiahnuť, potrebujem si dať dve predsavzatia:

  1. Vzbudiť si úmysel, na ktorý chcem túto nedeľnú svätú omšu obetovať,
  2. avšak obetovať ju na úmysel toho, kto si vytiahol druhý pár z môjho čísla, veriac, že on ju obetuje na môj úmysel.

  Po svätej omši sa môžem (a nemusím) stretnúť s veriacim, ktorý si vytiahol druhý lístok s mojim číslom, a môžeme (a nemusíme) si povedať o svojich úmysloch, prípadne požiadať o ďalšiu modlitbu. Lístky do košíka je možné vrátiť do košíka po svätej omši alebo počas týždňa do sakristie, prípadne si ich môžete nechať. Prosím, nevhadzujte čísla na ďalšiu nedeľu do pripraveného košíka, pretože tam už sú čísla presne nachystané. Celá táto aktivita je určená na hlbšie prepojenie farníkov vo vzájomnej modlitbe, ale je úplne dobrovoľná.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Od 13. do 21. novembra sa koná Trnavská novéna k Panne Márii s témou „Budúcnosť cirkvi je v malých spoločenstvách“. Z tohto dôvodu sú niektoré sväté omše v týždni presunuté tak, aby som sa aj ja mohol zúčastniť a zároveň aby neboli ukrátení veriaci, ktorí nemôžu cestovať do Trnavy. Povzbudzujem k hojnej účasti na tejto novéne k úcte našej nebeskej Matky. Kto by sa nemohol zúčastniť osobne, môže sledovať priame prenosy na TV LUX alebo v rádiu Lumen každý deň o 18:00. Program novény možno nájsť na nástenke.

 • Ak chcete zmysluplne pomôcť kňazom v misiách, môžete nechať odslúžiť svätú omšu na svoj úmysel v misijných krajinách. Väčšina kňazov v misijných krajinách nemá plat, žije z príspevkov veriacich, ktorí sú sami chudobní. Aj preto im môžeme veľmi pomôcť milodarom na odslúženie svätej omše. Milodar na jednu svätú omšu je 5 eur; milodar na novénu, teda 9 svätých omší, je 45 eur a milodar na gregoriánske omše, teda 30 svätých omší, je 150 eur. Zapísať vaše úmysly je možné v sakristii. 

 • Nadačný fond CREDO pozýva na duchovnú obnovu s indickým misionárom, katolíckym kňazom otcom Jamesom Manjackalom, ktorá sa uskutoční 29.11.- 1.12. 2019 v hale SPORTA v Hlohovci. Je potrebné prihlásiť sa vopred. Informácie nájdete na nástenke alebo na stránke www.otecjames.cz.

 • Počas nedeľných svätých omší bude bývať vzadu v kostole košík s lístkami, na ktorých budú čísla. Každé číslo sa v ňom bude nachádzať dvakrát. Veriaci si môžu v plnej dobrovoľnosti pred nedeľnou sv. omšou vytiahnuť jeden lístok. Ak si ho chcem vytiahnuť, potrebujem si dať dve predsavzatia:

  1. Vzbudiť si úmysel, na ktorý chcem túto nedeľnú svätú omšu obetovať,
  2. avšak obetovať ju na úmysel toho, kto si vytiahol druhý pár z môjho čísla, veriac, že on ju obetuje na môj úmysel.

  Po svätej omši sa môžem (a nemusím) stretnúť s veriacim, ktorý si vytiahol druhý lístok s mojim číslom, a môžeme (a nemusíme) si povedať o svojich úmysloch, prípadne požiadať o ďalšiu modlitbu. Lístky do košíka je možné vrátiť do košíka po svätej omši alebo počas týždňa do sakristie, prípadne si ich môžete nechať. Prosím, nevhadzujte čísla na ďalšiu nedeľu do pripraveného košíka, pretože tam už sú čísla presne nachystané. Celá táto aktivita je určená na hlbšie prepojenie farníkov vo vzájomnej modlitbe, ale je úplne dobrovoľná.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu