Poriadok bohoslužieb a oznamy na Tridsiatu druhú nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Dnes (6.11.) po adorácii o 15:30 bude od 16:00 otvorená farská kaviareň. O 18:00 bude stretnutie prípravy na birmovku.

  • Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. do 8. novembra.

  • V piatok (11.11.) je svätá omša pre deti a mládež. Pred ňou bude na fare nácvik spevu. Po svätej omši sú deti pozvané na faru na karneval svätých v oblečení svätcov alebo postáv z Biblie. Karneval bude trvať do 20:00.

  • Na budúcu nedeľu (13.11.) bude farská zbierka na splácanie pôžičky na strechu kostola.
    Na budúcu nedeľu (13.11.) o 18:00 bude stretnutie prípravy na birmovku.

oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Dnes (6.11.) po adorácii o 15:30 bude od 16:00 otvorená farská kaviareň. O 18:00 bude stretnutie prípravy na birmovku.

  • Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. do 8. novembra.

  • Na budúcu nedeľu (13.11.) bude o 18:00 stretnutie prípravy na birmovku.

oznamy farského úradu