Poriadok bohoslužieb a oznamy na Tridsiatu druhú nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Na budúcu nedeľu (14.11.) bude farská zbierka na splácanie pôžičky na strechu kostola.

 • Od pondelka (8.11.) je náš okres v červenej fáze covid automatu. Keďže bohoslužby u nás budú otvorené pre všetkých, bude treba dodržať pravidlo jednej osoby na 15m2. Treba sa tiež zapísať na pripravený zoznam.
  Z tohto dôvodu prosím veriacich, aby prišli len na jednu svätú omšu s nedeľnou platnosťou a tak umožnili čím viacerým zúčastniť sa nedeľnej bohoslužby.

 • V piatok (12.11.) bude večerná sv. omša pre deti a mládež. Predtým o 17:30 bude nácvik na fare. Stretnutie detí na fare po svätej omši však z dôvodu epidemickej situácie nebude.

 • Z dôvodu epidemiologických opatrení sa ruší birmovanecké stretnutie, ktoré malo byť v nedeľu 14. novembra. Stretnutia sa znova rozbehnú, akonáhle budeme znova v oranžovej farbe covid automatu.

 • Na nástenke v zadnej časti kostola predstavujeme ďalší diel životných príbehov rehoľníkov pochádzajúcich z našej farnosti. Pozývam všetkých farníkov objaviť toto naše duchovné bohatstvo.

 • V zadnej časti kostola si môžete vyzdvihnúť na lístku malé predsavzatie, ktoré sa môžete pokúsiť žiť počas nasledujúceho týždňa a tak prenášať do života hodnoty evanjelia.

 • Adorácia v nedeľu popoludní tentoraz výnimočne nebude.

 • V piatok 19. 11. večer na zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave vyvrcholí evanjelizačné turné projektu Godzone s témou Boh nie je mŕtvy. Jedná sa o evanjelizačný program najmä pre mladých s hudbou, svedectvami, témou, ale najmä s modlitbou a pozvaním stretnúť sa so živým Ježišom Kristom. Viac informácií nájdete na plagáte na nástenke.

 • Aj tento rok platia výnimočné podmienky získania odpustkov za zosnulých. Úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky i tak, že sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých s úmyslom splniť, akonáhle to bude možné, tri ďalšie zvyčajné podmienky: sviatostnú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Od pondelka (8.11.) je náš okres v červenej fáze covid automatu. Keďže bohoslužby u nás budú otvorené pre všetkých, bude treba dodržať pravidlo jednej osoby na 15m2. Treba sa tiež zapísať na pripravený zoznam.
  V našom kostole to znamená iba 14 osôb na každej svätej omši. Prakticky sa to bude riešiť tak, že ten, kto si zahlásil úmysel danej svätej omše, nech čím skôr nahlási pánovi kostolníkovi počet ľudí z rodiny, ktorí na danú svätú omšu prídu. Na dverách kostola budú zvonku pripevnené zoznamy zvyšných voľných miest do počtu 14, na ktoré sa kedykoľvek môžete vopred zapísať. Na danú svätú omšu potom prídu tí, čo sú na ňu zapísaní.

 • Aby čím viacerí mohli mať účasť na nedeľnej svätej omši, svätá omša v nedeľu o 9:00 bude v režime len pre očkovaných. Znamená to, že veriaci na ňu môžu prísť bez obmedzenia počtu, avšak musia byť očkovaní. Preto prosím zaočkovaných veriacich, aby využili nedeľnú svätú omšu a v sobotu večer nechali priestor nezaočkovaným.

 • Z dôvodu epidemiologických opatrení sa ruší birmovanecké stretnutie, ktoré malo byť v nedeľu 14. novembra. Stretnutia sa znova rozbehnú, akonáhle budeme znova v oranžovej farbe covid automatu.

 • Na nástenke v zadnej časti kostola predstavujeme ďalší diel životných príbehov rehoľníkov pochádzajúcich z našej farnosti. Pozývam všetkých farníkov objaviť toto naše duchovné bohatstvo.

 • V zadnej časti kostola si môžete vyzdvihnúť na lístku malé predsavzatie, ktoré sa môžete pokúsiť žiť počas nasledujúceho týždňa a tak prenášať do života hodnoty evanjelia.

 • V piatok 19. 11. večer na zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave vyvrcholí evanjelizačné turné projektu Godzone s témou Boh nie je mŕtvy. Jedná sa o evanjelizačný program najmä pre mladých s hudbou, svedectvami, témou, ale najmä s modlitbou a pozvaním stretnúť sa so živým Ježišom Kristom. Viac informácií nájdete na plagáte na nástenke.

 • Aj tento rok platia výnimočné podmienky získania odpustkov za zosnulých. Úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky i tak, že sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých s úmyslom splniť, akonáhle to bude možné, tri ďalšie zvyčajné podmienky: sviatostnú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu