Poriadok bohoslužieb a oznamy na Tretiu veľkonočnú nedeľu

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Tento týždeň je týždňom modlitieb za duchovné povolania. Na budúcu nedeľu, nedeľu Dobrého pastiera, bude zbierka na seminár.
  Májová pobožnosť – ruženec a Loretánske litánie bude vždy štyridsať minút pred svätou omšou alebo o 18:00.

 • Spoločne Vás pozývame osláviť Deň rodiny 8. mája. Začneme svätou omšou o 8:30 v kostole. Po nej sa presunieme k poľovníckej chate do Abrahámskeho hája. Na programe budú súťaže pre celú rodinu aj opekačka z vlastných zásob.

 • Po zmene správcu farnosti je potrebné obnoviť Farskú ekonomickú radu. Jej úlohou je radiť správcovi farnosti vo veciach ekonomiky, hospodárstva a správy hmotných dobier farnosti. Na budúcu nedeľu po svätej omši si budete môcť vyzdvihnúť pripravené hlasovacie lístky, na ktorých môžete označiť najviac 5 ľudí, ktorých nominujete do Farskej ekonomickej rady. Kandidát by mal mať najmenej 21 rokov a mal by mať trvalý pobyt v obci Abrahám. Voliť môžu všetci farníci nad 18 rokov. Vyplnené lístky sa budú odovzdávať na ďalšiu nedeľu.

 • Pre deti z našej farnosti pripravujeme pobytový tábor v Smoleniciach. Bude sa konať 5. – 10. augusta s ubytovaním na fare v Smoleniciach. Cena za tábor je 70€. V prípade účasti súrodencov poskytujeme súrodeneckú zľavu 10€ za každé dieťa. V cene je zahrnuté ubytovanie, strava, animačný program. Doprava do a zo Smoleníc je vlastná.

  Prihlášky si môžete vyzdvihnúť vzadu v kostole. Vyplnenú prihlášku a poplatok za tábor odovzdajte do 17. mája v piatky alebo v nedele po sv. omši Ľubke Šimonovej, Eve Kopáčikovej alebo dôstojnému pánovi Ondrejovi Chrvalovi. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke abrahamcata.wbl.sk.

Oznamy farského úradu
Oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Tento týždeň je týždňom modlitieb za duchovné povolania. Na budúcu nedeľu, nedeľu Dobrého pastiera, bude zbierka na seminár.
  Májová pobožnosť – Loretánske litánie bude vždy 10 minút pred svätou omšou alebo o 19:30.

 • Spoločne Vás pozývame osláviť Deň rodiny 8. mája. Začneme svätou omšou o 8:30 v kostole v Abraháme. Po nej sa presunieme k poľovníckej chate do Abrahámskeho hája. Na programe budú súťaže pre celú rodinu aj opekačka z vlastných zásob.

 • Po zmene správcu farnosti je potrebné obnoviť Farskú ekonomickú radu. Jej úlohou je radiť správcovi farnosti vo veciach ekonomiky, hospodárstva a správy hmotných dobier farnosti. Na budúcu nedeľu po svätej omši si budete môcť vyzdvihnúť pripravené hlasovacie lístky, na ktorých môžete označiť najviac 3 ľudí, ktorých nominujete do Farskej ekonomickej rady. Kandidát by mal mať najmenej 21 rokov a mal by mať trvalý pobyt v obci Hoste. Voliť môžu všetci farníci nad 18 rokov. Vyplnené lístky sa budú odovzdávať na ďalšiu nedeľu.

 • Pre deti z našej farnosti pripravujeme pobytový tábor v Smoleniciach. Bude sa konať 5. – 10. augusta s ubytovaním na fare v Smoleniciach. Cena za tábor je 70€. V prípade účasti súrodencov poskytujeme súrodeneckú zľavu 10€ za každé dieťa. V cene je zahrnuté ubytovanie, strava, animačný program. Doprava do a zo Smoleníc je vlastná.

  Prihlášky si môžete vyzdvihnúť vzadu v kostole. Vyplnenú prihlášku a poplatok za tábor odovzdajte do 17. mája v piatky alebo v nedele po sv. omši Ľubke Šimonovej, Eve Kopáčikovej alebo dôstojnému pánovi Ondrejovi Chrvalovi. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke abrahamcata.wbl.sk.

 • Aj tento rok sa môžete zapojiť do projektu Slovenskej katolíckej charity Pôstna krabička. Krabičku si môžete vyzdvihnúť vzadu v kostole, umiestniť doma na viditeľné miesto a počas pôstu do nej vkladať svoje dary, ktoré budú použité na pomoc deťom a rodinám v krajinách subsaharskej Afriky. Na konci pôstu ich pošlete na charitu spôsobom uvedeným na krabičke a v letáku.

Oznamy farského úradu
Oznamy farského úradu