Poriadok bohoslužieb a oznamy na Tretiu veľkonočnú nedeľu

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Tento týždeň je týždňom modlitieb za duchovné povolania. Na budúcu nedeľu, nedeľu Dobrého pastiera, bude zbierka na seminár.
  Májová pobožnosť – ruženec a Loretánske litánie bude vždy štyridsať minút pred svätou omšou alebo o 18:00.

 • Spoločne Vás pozývame osláviť Deň rodiny 8. mája. Začneme svätou omšou o 8:30 v kostole. Po nej sa presunieme k poľovníckej chate do Abrahámskeho hája. Na programe budú súťaže pre celú rodinu aj opekačka z vlastných zásob.

 • Po zmene správcu farnosti je potrebné obnoviť Farskú ekonomickú radu. Jej úlohou je radiť správcovi farnosti vo veciach ekonomiky, hospodárstva a správy hmotných dobier farnosti. Na budúcu nedeľu po svätej omši si budete môcť vyzdvihnúť pripravené hlasovacie lístky, na ktorých môžete označiť najviac 5 ľudí, ktorých nominujete do Farskej ekonomickej rady. Kandidát by mal mať najmenej 21 rokov a mal by mať trvalý pobyt v obci Abrahám. Voliť môžu všetci farníci nad 18 rokov. Vyplnené lístky sa budú odovzdávať na ďalšiu nedeľu.

 • Pre deti z našej farnosti pripravujeme pobytový tábor v Smoleniciach. Bude sa konať 5. – 10. augusta s ubytovaním na fare v Smoleniciach. Cena za tábor je 70€. V prípade účasti súrodencov poskytujeme súrodeneckú zľavu 10€ za každé dieťa. V cene je zahrnuté ubytovanie, strava, animačný program. Doprava do a zo Smoleníc je vlastná.

  Prihlášky si môžete vyzdvihnúť vzadu v kostole. Vyplnenú prihlášku a poplatok za tábor odovzdajte do 17. mája v piatky alebo v nedele po sv. omši Ľubke Šimonovej, Eve Kopáčikovej alebo dôstojnému pánovi Ondrejovi Chrvalovi. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke abrahamcata.wbl.sk.

Zobrazte si  alebo stiahnite oznamy v PDF – otvorí sa do nového okna

Zobraziť oznamy
Oznamy farského úradu
Oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Tento týždeň je týždňom modlitieb za duchovné povolania. Na budúcu nedeľu, nedeľu Dobrého pastiera, bude zbierka na seminár.
  Májová pobožnosť – Loretánske litánie bude vždy 10 minút pred svätou omšou alebo o 19:30.

 • Spoločne Vás pozývame osláviť Deň rodiny 8. mája. Začneme svätou omšou o 8:30 v kostole v Abraháme. Po nej sa presunieme k poľovníckej chate do Abrahámskeho hája. Na programe budú súťaže pre celú rodinu aj opekačka z vlastných zásob.

 • Po zmene správcu farnosti je potrebné obnoviť Farskú ekonomickú radu. Jej úlohou je radiť správcovi farnosti vo veciach ekonomiky, hospodárstva a správy hmotných dobier farnosti. Na budúcu nedeľu po svätej omši si budete môcť vyzdvihnúť pripravené hlasovacie lístky, na ktorých môžete označiť najviac 3 ľudí, ktorých nominujete do Farskej ekonomickej rady. Kandidát by mal mať najmenej 21 rokov a mal by mať trvalý pobyt v obci Hoste. Voliť môžu všetci farníci nad 18 rokov. Vyplnené lístky sa budú odovzdávať na ďalšiu nedeľu.

 • Pre deti z našej farnosti pripravujeme pobytový tábor v Smoleniciach. Bude sa konať 5. – 10. augusta s ubytovaním na fare v Smoleniciach. Cena za tábor je 70€. V prípade účasti súrodencov poskytujeme súrodeneckú zľavu 10€ za každé dieťa. V cene je zahrnuté ubytovanie, strava, animačný program. Doprava do a zo Smoleníc je vlastná.

  Prihlášky si môžete vyzdvihnúť vzadu v kostole. Vyplnenú prihlášku a poplatok za tábor odovzdajte do 17. mája v piatky alebo v nedele po sv. omši Ľubke Šimonovej, Eve Kopáčikovej alebo dôstojnému pánovi Ondrejovi Chrvalovi. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke abrahamcata.wbl.sk.

 • Aj tento rok sa môžete zapojiť do projektu Slovenskej katolíckej charity Pôstna krabička. Krabičku si môžete vyzdvihnúť vzadu v kostole, umiestniť doma na viditeľné miesto a počas pôstu do nej vkladať svoje dary, ktoré budú použité na pomoc deťom a rodinám v krajinách subsaharskej Afriky. Na konci pôstu ich pošlete na charitu spôsobom uvedeným na krabičke a v letáku.

Oznamy farského úradu
Oznamy farského úradu