Poriadok bohoslužieb a oznamy na Tretiu Veľkonočnú nedeľu

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Zo srdca ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o krásny priebeh slávnosti udeľovania sviatosti birmovania.

  • Dnes (23.4.) o 15:30 bude Eucharistická adorácia. O 18:00 bude na fare stretnutie rodičov prvoprijímajúcich.

  • Na budúcu nedeľu (30.4.) bude zbierka na seminár.

  • Aj tento rok chystáme tábor pre deti z našej farnosti. Bude v termíne 10.-15. júla a miestom je Jelenec pri Nitre. Bližšie informácie prinesieme čoskoro.

oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Na budúcu nedeľu (30.4.) bude zbierka na seminár.

  • Aj tento rok chystáme tábor pre deti z našej farnosti. Bude v termíne 10.-15. júla a miestom je Jelenec pri Nitre. Bližšie informácie prinesieme čoskoro.

oznamy farského úradu