Poriadok bohoslužieb a oznamy na Tretiu veľkonočnú nedeľu

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Dnes (1.5.) začína týždeň modlitieb za duchovné povolania.
  Na budúcu nedeľu (8.5.) bude zbierka na seminár.

 • Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedať bude v stredu (4.5.) hodinu pred svätou omšou.

 • Na budúcu nedeľu (8.5.) 18:00 bude na fare stretnutie birmovancov.

 • Litánie v mesiaci máji sa budeme modliť každý deň o 17:20.

 • Aj tento rok chystáme tábor pre deti z našej farnosti. Bude v termíne 8.-13. augusta a miestom je Malinô Brdo pri Ružomberku. Bližšie informácie prinesieme čoskoro.

oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Dnes (1.5.) začína týždeň modlitieb za duchovné povolania.
  Na budúcu nedeľu (8.5.) bude zbierka na seminár.

 • Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem v piatok (6.5.) hodinu pred svätou omšou.

 • Na budúcu nedeľu (8.5.) 18:00 bude na fare stretnutie birmovancov.

 • Aj tento rok chystáme tábor pre deti z našej farnosti. Bude v termíne 8.-13. augusta a miestom je Malinô Brdo pri Ružomberku. Bližšie informácie prinesieme čoskoro.

 • V zadnej časti kostola si môžete vyzdvihnúť na lístku malé predsavzatie, ktoré sa môžete pokúsiť žiť počas nasledujúceho týždňa a tak prenášať do života hodnoty evanjelia.

oznamy farského úradu