Poriadok bohoslužieb a oznamy na Tretiu pôstnu nedeľu

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Prosím farníkov, aby už nehlásili úmysly na sväté omše, keďže už je nahlásený dostatok tých, ktoré treba odslúžiť.

 • V piatok 29.3. sa naša farnosť zapojí do pôstnej iniciatívy pápeža Františka „24 hodín pre Pána“. Od 9:00 do 22:00 (s výnimkou krížovej cesty a svätej omše) bude v kostole vyložená Sviatosť Oltárna k adorácii s prosbou za obrátenie hriešnikov. Prosíme ochotných veriacich, aby sa zapísali na rozpis vzadu v kostole.

 • V sobotu 30.3. bude v Abrahámskom háji pobožnosť krížovej cesty, ktorú si pripravili mladí. Pozývame najmä mladé rodiny a deti. Kto by chcel ísť zo starších a netrúfa si ísť do hája pešo, vyzdvihneme ho o 13:45 autom spred fary.

 • V noci zo soboty (30.3.) na nedeľu (31.3.) sa mení čas z 02:00 na 03:00 letného času.

 • Pobožnosť krížovej cesty v pôstnom období býva v piatok pred svätou omšou a v nedeľu o 15:00. Účasťou na nej možno získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

 • Aj tento rok pripravujeme letný tábor pre deti z našej farnosti. Tentoraz bude prebiehať mimo našej farnosti, a to v Smoleniciach od 5. do 10. augusta 2019. Je určený pre deti od 9 rokov. Viac informácií poskytneme čoskoro.

 • Vzadu v kostole je možné vyzdvihnúť si informačník Rádia Mária.

Oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • V piatok 29.3. sa naša farnosť zapojí do pôstnej iniciatívy pápeža Františka „24 hodín pre Pána“. Od 9:00 do 22:00 (s výnimkou krížovej cesty a svätej omše) bude v kostole vyložená Sviatosť Oltárna k adorácii s prosbou za obrátenie hriešnikov. Prosíme ochotných veriacich, aby sa zapísali na rozpis vzadu v kostole.

 • V sobotu 30.3. bude v Abrahámskom háji pobožnosť krížovej cesty, ktorú si pripravili mladí. Pozývame najmä mladé rodiny a deti. Kto by chcel ísť zo starších a netrúfa si ísť do hája pešo, vyzdvihneme ho o 13:45 autom spred fary.

 • V noci zo soboty (30.3.) na nedeľu (31.3.) sa mení čas z 02:00 na 03:00 letného času.

 • Pobožnosť krížovej cesty v pôstnom období býva v piatok o 17:30 a v nedeľu o 15:00.

 • Aj tento rok pripravujeme letný tábor pre deti z našej farnosti. Tentoraz bude prebiehať mimo našej farnosti, a to v Smoleniciach od 5. do 10. augusta 2019. Je určený pre deti od 9 rokov. Viac informácií poskytneme čoskoro.

 • Vzadu v kostole je možné vyzdvihnúť si informačník Rádia Mária.

oznamy farského úradu