Poriadok bohoslužieb a oznamy na Tretiu pôstnu nedeľu

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Dnes (12.3.) popoludní o 15:30 je pobožnosť krížovej cesty za manželov, ktorých pozývame aj aktívne sa zapojiť do modlitby.

 • V piatok (17.3.) je svätá omša pre deti a mládež. Pred ňou bude v kostole krížová cesta birmovancov. Po svätej omši sú deti pozvané na stretnutie na fare.

 • Na budúcu nedeľu (19.3.) bude popoludní o 15:30 výnimočná krížová cesta hraná tieňohrou.
  Na budúcu nedeľu (19.3.) bude zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom.

 • Aj tento rok sa môžete zapojiť do projektu Slovenskej katolíckej charity Pôstna krabička. Krabičku si môžete vyzdvihnúť vzadu v kostole, umiestniť doma na viditeľné miesto a počas pôstu do nej vkladať svoje dary, ktoré budú použité na pomoc deťom a rodinám v krajinách subsaharskej Afriky. Pôstne krabičky potom spolu prinesieme do kostola vo Svätom týždni.

 • Birmovanci, ktorí by chceli predložiť svoju pripravenosť prijať sviatosť birmovania, môžu prísť na faru v týchto termínoch:
  16.3. (štvrtok) 19:00-20:30
  18.3. (sobota) 10:00-12:00
  19.3. (nedeľa) 18:00-20:00
  Pripomínam, že preskúšanie je otvorené, takže môže prísť ktokoľvek, kto chce byť svedkom pripravenosti birmovancov.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Na budúcu nedeľu (19.3.) bude v Abraháme popoludní o 15:30 výnimočná krížová cesta hraná tieňohrou.
  Na budúcu nedeľu (19.3.) bude zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom.

 • Aj tento rok sa môžete zapojiť do projektu Slovenskej katolíckej charity Pôstna krabička. Krabičku si môžete vyzdvihnúť vzadu v kostole, umiestniť doma na viditeľné miesto a počas pôstu do nej vkladať svoje dary, ktoré budú použité na pomoc deťom a rodinám v krajinách subsaharskej Afriky. Pôstne krabičky potom spolu prinesieme do kostola vo Svätom týždni.

 • Birmovanci, ktorí by chceli predložiť svoju pripravenosť prijať sviatosť birmovania, môžu prísť na faru v týchto termínoch:
  16.3. (štvrtok) 19:00-20:30
  18.3. (sobota) 10:00-12:00
  19.3. (nedeľa) 18:00-20:00

oznamy farského úradu