Poriadok bohoslužieb a oznamy na Tretiu pôstnu nedeľu

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Vzhľadom na uvoľnené pandemické opatrenia je možné v kostoloch znova používať svätenú vodu a znak pokoja vyjadrovať podaním rúk. Znova tiež môžeme obnoviť krásny zvyk prinášania obetných darov veriacimi.

 • Dnes (20.3.) o 18:00 bude na fare stretnutie birmovancov.

 • V piatok (25.3.) na začiatku svätej omše o 17:00 sa pripojíme k Svätému Otcovi a ďalším biskupom sveta v úkone zasvätenia Ruska a Ukrajiny Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.
  Po slávnostnej sv. omši sú deti pozvané na stretnutie na fare.

 • V noci zo soboty (26.3.) na nedeľu (27.3.) sa mení čas z 02:00 na 03:00 letného času.

 • V Cirkvi prebieha synodálny proces s témou „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a misia.“ Na budúcu nedeľu (27.3.) o 16:00 bude v kultúrnom dome prvé farské synodálne stretnutie. Budeme na ňom spoločne hovoriť o témach nášho prežívania spoločenstva a vzájomného počúvania v našej farskej rodine.

 • Pobožnosť krížovej cesty v pôstnom období bude bývať v piatok pol hodiny pred svätou omšou a v nedeľu o 15:15, kedy počas pôstneho obdobia nahradí Eucharistickú adoráciu. Účasťou na nej možno získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

 • V zadnej časti kostola si môžete zakúpiť Krížovú cestu nenarodených detí. Odporúčaná cena je 1,50€.

 • Je možné poukázať 2% vašich daní na prácu s deťmi v našej farnosti. Potrebné dokumenty aj s vysvetlením nájdete v zadnej časti kostola.

 • V zadnej časti kostola je možné pozrieť si podmienky a prihlásiť sa do spoločenstva Rodiny Nepoškvrnenej.

 • V zadnej časti kostola si môžete vyzdvihnúť na lístku malé predsavzatie, ktoré sa môžete pokúsiť žiť počas nasledujúceho týždňa a tak prenášať do života hodnoty evanjelia.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Vzhľadom na uvoľnené pandemické opatrenia je možné v kostoloch znova používať svätenú vodu a znak pokoja vyjadrovať podaním rúk. Znova tiež môžeme obnoviť krásny zvyk prinášania obetných darov veriacimi.

 • V Cirkvi prebieha synodálny proces s témou „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a misia.“ Dnes (20.3.) o 16:00 bude v kultúrnom dome prvé farské synodálne stretnutie. Budeme na ňom spoločne hovoriť o témach nášho prežívania spoločenstva a vzájomného počúvania v našej farskej rodine.

 • Dnes (20.3.) o 18:00 bude na fare stretnutie birmovancov.

 • V piatok (25.3.) na začiatku svätej omše sa pripojíme k Svätému Otcovi a ďalším biskupom sveta v úkone zasvätenia Ruska a Ukrajiny Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

 • V noci zo soboty (26.3.) na nedeľu (27.3.) sa mení čas z 02:00 na 03:00 letného času.

 • Pobožnosť krížovej cesty v pôstnom období bude bývať v piatok o 18:00 a v nedeľu o 15:00. Účasťou na nej možno získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

 • V zadnej časti kostola si môžete zakúpiť Krížovú cestu nenarodených detí. Odporúčaná cena je 1,50€.

 • Je možné poukázať 2% vašich daní na prácu s deťmi v našej farnosti. Potrebné dokumenty aj s vysvetlením nájdete v zadnej časti kostola.

 • V zadnej časti kostola si môžete vyzdvihnúť na lístku malé predsavzatie, ktoré sa môžete pokúsiť žiť počas nasledujúceho týždňa a tak prenášať do života hodnoty evanjelia.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu