Poriadok bohoslužieb a oznamy na Tretiu nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Dnes (26.1.) je nedeľa Božieho slova.

  • Dnes (26.1.) je zbierka na katolícke školstvo Trnavskej arcidiecézy.

  • V piatok bude sv. omša pre deti a mládež. Predtým o 17:30 bude nácvik na fare. Po sv. omši sú deti pozvané na stretnutie na fare.

  • Na budúcu nedeľu (2.2.) je sviatok obetovania Pána. Prosím, aby ste si na svätú omšu priniesli sviece. Pred svätou omšou sa zhromaždíme vonku na požehnanie sviec a procesiu.

oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Dnes (26.1.) je nedeľa Božieho slova.

  • Dnes (26.1.) je zbierka na katolícke školstvo Trnavskej arcidiecézy.

  • Na budúcu nedeľu (2.2.) je sviatok obetovania Pána. Prosím, aby ste si na svätú omšu priniesli sviece. Pred svätou omšou sa zhromaždíme vonku na požehnanie sviec a procesiu.

oznamy farského úradu