Poriadok bohoslužieb a oznamy na Tretiu nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • V piatok (27.1.) je svätá omša pre deti a mládež. Pred ňou bude na fare nácvik spevu. Po svätej omši sú deti pozvané na stretnutie na fare.

 • Na budúcu nedeľu (29.1.) bude zbierka na katolícke školy Trnavskej arcidiecézy.
  Na budúcu nedeľu (29.1.) o 18:00 bude stretnutie birmovancov.

 • Hnutie Modlitby matiek pozýva všetkých, nielen mamy, na modlitebné trojdnie modlitieb matiek, ktoré bude v dňoch 27., 28., a 29.1. vždy o 19.00 vo františkánskom kostole sv. Jakuba v Trnave.

 • Od 18. do 25. januára je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

 • Je možné poukázať 2% vašich daní na prácu s deťmi v našej farnosti. Tieto príspevky sú veľmi užitočné pri práci s deťmi počas roka a sú veľkou podporou aj pre letný farský tábor. Potrebné dokumenty aj s vysvetlením nájdete v zadnej časti kostola. Je dôležité, aby ste kópiu tlačiva vyhlásenia doručili mne, či už osobne, alebo do poštovej schránky. Viac informácií a aj tlačivo možno nájsť na stránke abrahamcata.wbl.sk.

 • Dávam do pozornosti hnutie Rytierstvo Nepoškvrnenej, ktorého zakladateľom je sv. Maximilián Kolbe a jeho cieľom je obrátenie a posvätenie všetkých ľudí prostredníctvom Ježišovej Nepoškvrnenej Matky. Vzadu v kostole je možné nájsť letáčiky s ďalšími informáciami. Kto by mal záujem stať sa členom, nech kontaktuje Adama Horvátha.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Na budúcu nedeľu (29.1.) bude zbierka na katolícke školy Trnavskej arcidiecézy.
  Na budúcu nedeľu (29.1.) o 18:00 bude stretnutie birmovancov.

 • Hnutie Modlitby matiek pozýva všetkých, nielen mamy, na modlitebné trojdnie modlitieb matiek, ktoré bude v dňoch 27., 28., a 29.1. vždy o 19.00 vo františkánskom kostole sv. Jakuba v Trnave.

 • Od 18. do 25. januára je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

 • Je možné poukázať 2% vašich daní na prácu s deťmi v našej farnosti. Tieto príspevky sú veľmi užitočné pri práci s deťmi počas roka a sú veľkou podporou aj pre letný farský tábor. Potrebné dokumenty aj s vysvetlením nájdete v zadnej časti kostola. Je dôležité, aby ste kópiu tlačiva vyhlásenia doručili mne, či už osobne, alebo do poštovej schránky. Viac informácií a aj tlačivo možno nájsť na stránke abrahamcata.wbl.sk.

oznamy farského úradu