Poriadok bohoslužieb a oznamy na Tretiu nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Bohoslužby sú možné len pre očkovaných a tých, čo prekonali ochorenie Covid-19 v uplynulých 180 dňoch. Na bohoslužbách môže byť 50% kapacity kostola, čo je v Abraháme 150 veriacich. Treba sa tiež zapísať na pripravený zoznam, ktorý slúži na kontaktovanie veriacich zúčastnených na danej bohoslužbe v prípade výskytu ochorenia. Zoznamy sa po dvoch týždňoch skartujú.
  Dnes (23.1.) popoludní som odcestovaný, takže nebudem k dispozícii na službu individuálnej pastorácie pre neočkovaných. Kostol bude otvorený na individuálnu modlitbu na budúcu nedeľu (30.1.) od 16:00 do 17:00. Ja budem po celý čas v kostole a každému záujemcovi podám sväté prijímanie alebo vyslúžim sviatosť zmierenia.

 • Dnes (23.1.) je zbierka na katolícke školy Trnavskej arcidiecézy.

 • Koncom minulého roka prebiehala zbierka Sviečka za nenarodené deti, v ktorej sa vyzbieralo 185,10€. Srdečné Pán Boh zaplať všetkým darcom.

 • V nedeľu bude svätá omša o 10:30 z nášho kostola prenášaná na facebookovej stránke obce Abrahám.

 • V zadnej časti kostola si môžete vyzdvihnúť na lístku malé predsavzatie, ktoré sa môžete pokúsiť žiť počas nasledujúceho týždňa a tak prenášať do života hodnoty evanjelia.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Bohoslužby sú možné len pre očkovaných a tých, čo prekonali ochorenie Covid-19 v uplynulých 180 dňoch. Na bohoslužbách môže byť 50% kapacity kostola, čo je v Hoste 100 veriacich. Treba sa tiež zapísať na pripravený zoznam, ktorý slúži na kontaktovanie veriacich zúčastnených na danej bohoslužbe v prípade výskytu ochorenia. Zoznamy sa po dvoch týždňoch skartujú.
  Dnes (23.1.) popoludní som odcestovaný, takže nebudem k dispozícii na službu individuálnej pastorácie pre neočkovaných. Kostol bude otvorený na individuálnu modlitbu na budúcu nedeľu (30.1.) od 17:00 do 18:00. Ja budem po celý čas v kostole a každému záujemcovi podám sväté prijímanie alebo vyslúžim sviatosť zmierenia.

 • Dnes (23.1.) je zbierka na katolícke školy Trnavskej arcidiecézy.

 • Koncom minulého roka prebiehala zbierka Sviečka za nenarodené deti, v ktorej sa vyzbieralo 130€. Srdečné Pán Boh zaplať všetkým darcom.

 • V nedeľu bude svätá omša o 10:30 z Abrahámskeho kostola prenášaná na facebookovej stránke obce Abrahám.

 • V zadnej časti kostola si môžete vyzdvihnúť na lístku malé predsavzatie, ktoré sa môžete pokúsiť žiť počas nasledujúceho týždňa a tak prenášať do života hodnoty evanjelia.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu