Poriadok bohoslužieb a oznamy na Tretiu adventnú nedeľu

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Dnes (15.12.) bude v našej farnosti sviatosť zmierenia pred Vianočnými sviatkami od 14:00 do 16:00.

 • V stredu (18.12.) bude rorátna svätá omša o 6:30 a pred nimi sa o 6:15 budeme modliť ranné chvály z Liturgie hodín. Srdečne pozývam všetkých, zvlášť deti a mládež; pre nich budú potom na fare pripravené adventné raňajky.

 • Spovedanie nahlásených chorých a nevládnych v Abraháme bude v stredu 18.12. od 8:00.

 • V piatok bude sv. omša pre deti a mládež. Predtým bude nácvik na fare o 17:30. Po sv. omši sú deti pozvané na stretnutie na fare.

 • Kto by chcel vo svojom dome prijať koledníkov Dobrej noviny, môže sa zapísať na pripravený papier v zadnej časti kostola. Koledovať sa bude popoludní 26.12.

 • Komunita Cenacolo pozýva na živé jasličky, ktoré budú v komunitnom dome vo Včelárskej paseke pri Kráľovej pri Senci vždy o 17:00 v dňoch 26.12., 29.12. a 5.1.

 • Naďalej pokračuje možnosť zapísať si v sakristii úmysly svätých omší, ktoré budú odslúžené misionármi v misijných krajinách.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Dnes (15.12.) bude v našej farnosti sviatosť zmierenia pred Vianočnými sviatkami od 14:00 do 15:30.

 • Spovedanie nahlásených chorých a nevládnych v Hoste bude vo štvrtok 19.12. od 8:00.

 • Kto by chcel vo svojom dome prijať koledníkov Dobrej noviny, môže sa zapísať na pripravený papier v zadnej časti kostola. Koledovať sa bude popoludní 26.12.

 • Chcem zo srdca poďakovať všetkým, ktorí prispeli akýmkoľvek spôsobom k raňajkám po rorátnej svätej omši a pomohli tak vytvoriť krásne spoločenstvo.

 • Komunita Cenacolo pozýva na živé jasličky, ktoré budú v komunitnom dome vo Včelárskej paseke pri Kráľovej pri Senci vždy o 17:00 v dňoch 26.12., 29.12. a 5.1.

 • Naďalej pokračuje možnosť zapísať si v sakristii úmysly svätých omší, ktoré budú odslúžené misionármi v misijných krajinách.

oznamy farského úradu