Poriadok bohoslužieb a oznamy na Tretiu adventnú nedeľu

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Dnes (17.12.) po svätej omši o 10:30 pozývame na Adventné varené víno pred kostolom.
  Eucharistická adorácia dnes (17.12.) nebude, nakoľko ešte spovedám v dekanáte. O 17:20 však bude pobožnosť Kto dá prístrešie svätej rodine, ako každý deň.

 • Spovedanie chorých a nevládnych bude vo štvrtok (21.12.) od 10:00. Svojich chorých môžete nahlásiť v sakristii alebo na farskom telefónnom čísle 031 789 9435.

 • V piatok (22.12.) bude svätá omša pre deti a mládež. Pred ňou bude na fare nácvik spevu. Po svätej omši sa bude zdobiť detský stromček.

 • Betlehemské svetlo prinesú skauti slávnostne v piatok (22.12.) pri svätej omši. Môžete si ho z kostola do svojich domovov prísť zobrať aj v sobotu (23.12.) a v nedeľu (24.12.) po svätých omšiach.

 • Kto by chcel vo svojom dome prijať koledníkov Dobrej noviny, môže sa zapísať na pripravený papier v zadnej časti kostola. Koledovať sa bude 26.12.

 • 26.12. o 15:00 bude v našom kostole koncert speváckeho zboru zo Suchej nad Parnou. Všetci ste srdečne pozvaní.

 • Komunita Cenacolo pozýva na živé jasličky, ktoré budú v komunitnom dome vo Včelárskej paseke pri Kráľovej pri Senci vždy o 17:00 v dňoch 26.12., 30.12. a 6.1.

 • Detský farský tábor v roku 2024 bude v termíne 15.-20. júla.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Spovedanie chorých a nevládnych bude vo štvrtok (21.12.) od 9:00. Svojich chorých môžete nahlásiť v sakristii alebo na farskom telefónnom čísle 031 789 9435.

 • 26.12. o 15:00 bude v kostole v Abraháme koncert speváckeho zboru zo Suchej nad Parnou. Všetci ste srdečne pozvaní.

 • Komunita Cenacolo pozýva na živé jasličky, ktoré budú v komunitnom dome vo Včelárskej paseke pri Kráľovej pri Senci vždy o 17:00 v dňoch 26.12., 30.12. a 6.1.

 • Detský farský tábor v roku 2024 bude v termíne 15.-20. júla.

oznamy farského úradu