Poriadok bohoslužieb a oznamy na Tretiu adventnú nedeľu

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Dnes (11.12.) bude v našej farnosti možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia pred Vianočnými sviatkami od 14:00 do 15:30. O 15:30 bude Eucharistická adorácia, po ktorej o 16:15 bude požehnanie Betlehemu v obci. Večer o 18:00 bude stretnutie prípravy na birmovku.

 • Od štvrtka (15.12.) každý deň o 17:20 bude v kostole prebiehať pobožnosť Kto dá prístrešie svätej rodine.

 • V piatok (16.12.) bude svätá omša pre deti a mládež. Pred ňou bude na fare nácvik spevu. Po svätej omši sú deti pozvané na stretnutie na fare.

 • Na budúcu nedeľu (18.12.) po svätej omši o 10:30 pozývame na Adventný punč pred kostolom.

 • Spovedanie chorých a nevládnych bude v pondelok 19.12. od 9:00. Svojich chorých môžete nahlásiť v sakristii alebo na farskom telefónnom čísle 031 789 9435.

 • Kto by chcel vo svojom dome prijať koledníkov Dobrej noviny, môže sa zapísať na pripravený papier v zadnej časti kostola. Koledovať sa bude popoludní 26.12.

 • Rodinkovo – dom prijatia pre rodiny ponúka na predaj jedinečnú vyrezávanú sadu vianočných ozdôb s posolstvom. Sada stojí 12,90€ a jej kúpou podporíte Rodinkovo a jeho aktivity. Dá sa objednať v sakristii alebo aj priamo podľa ponuky v zadnej časti kostola, kde nájdete aj vzorovú sadu na ukážku.

 • V sakristii je možnosť zakúpiť si kalendár Rodiny Nepoškvrnenej na rok 2023. Stále je tiež možnosť zakúpiť si knižný misijný kalendár za 3€ a nástenný misijný kalendár za 2€.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Dnes (11.12.) bude v našej farnosti možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia pred Vianočnými sviatkami od 14:00 do 15:30. Večer o 18:00 bude stretnutie prípravy na birmovku.

 • V sobotu (17.12.) je rorátna svätá omša, pred ktorou budú o 6:15 ranné chvály z Liturgie hodín. Po nej budú spoločné raňajky.

 • Spovedanie chorých a nevládnych bude v pondelok 19.12. od 9:00. Svojich chorých môžete nahlásiť v sakristii alebo na farskom telefónnom čísle 031 789 9435.

 • Rodinkovo – dom prijatia pre rodiny ponúka na predaj jedinečnú vyrezávanú sadu vianočných ozdôb s posolstvom. Sada stojí 12,90€ a jej kúpou podporíte Rodinkovo a jeho aktivity. Dá sa objednať v sakristii alebo aj priamo podľa ponuky v zadnej časti kostola, kde nájdete aj vzorovú sadu na ukážku.

oznamy farského úradu