Poriadok bohoslužieb a oznamy na Tretiu adventnú nedeľu

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Bohoslužby sú možné len pre očkovaných a tých, čo prekonali ochorenie Covid-19. Maximálna kapacita je 30 osôb.
  Pre neočkovaných je umožnená individuálna pastorácia. Kostol bude otvorený v nedeľu od 15:00 do 17:00 na individuálnu modlitbu. Ja budem po celý čas v kostole a každému záujemcovi podám sväté prijímanie alebo vyslúžim sviatosť zmierenia.

 • Spovedanie chorých a nevládnych bude v piatok 17.12. od 14:00. Svojich chorých môžete nahlásiť v sakristii alebo na farskom telefónnom čísle 031 789 9435.

 • V sobotu (18.12.) bude celý deň kostol otvorený na individuálnu modlitbu s možnosťou predvianočnej spovede a prijatia Eucharistie.

 • Na budúcu nedeľu (19.12.) a cez Vianočné sviatky bude svätá omša o 10:30 z nášho kostola prenášaná na facebookovej stránke obce Abrahám.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Bohoslužby sú možné len pre očkovaných a tých, čo prekonali ochorenie Covid-19. Maximálna kapacita je 30 osôb.
  Pre neočkovaných je umožnená individuálna pastorácia. Kostol bude otvorený v nedeľu od 17:00 do 19:00 na individuálnu modlitbu. Ja budem po celý čas v kostole a každému záujemcovi podám sväté prijímanie alebo vyslúžim sviatosť zmierenia.

 • Spovedanie chorých a nevládnych bude v piatok 17.12. od 14:00. Svojich chorých môžete nahlásiť v sakristii alebo na farskom telefónnom čísle 031 789 9435.

 • Na budúcu nedeľu (19.12.) a cez Vianočné sviatky bude svätá omša o 10:30 z Abrahámskeho kostola prenášaná na facebookovej stránke obce Abrahám.

oznamy farského úradu