Poriadok bohoslužieb a oznamy na Tretiu adventnú nedeľu

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • V piatok bude sv. omša pre deti a mládež.

 • Predvianočná svätá spoveď bude v sobotu 19.12. počas celodennej adorácie od 9:00 do 21:00, v prípade potreby aj dlhšie. Spoveď nebude za účasti viacerých kňazov z dekanátu.

 • Spovedanie chorých a nevládnych v Abraháme bude v pondelok 21.12. od 9:00. Svojich chorých môžete nahlásiť v sakristii do nedele 20.12.

 • Ako bolo po iné roky zvykom, aj tento rok chcú koledníci Dobrej noviny rozdávať radostnú zvesť o narodení Božieho syna.

 • Tešíme sa, že aj napriek aktuálnej situácii je nám táto milá tradícia umožnená.
  Na základe protipandemických opatrení bude koledovanie uskutočnené za nasledovných prísnych hygienických podmienok:
  – koledovanie bude prebiehať na základe zoznamu prihlásených rodín,
  – koledovať sa bude len v exteriéri (pred vchodom, na priedomí, pod oknami, na dvore), do domácností koledníci nemôžu vstupovať,
  – pre koledníkov aj sprevádzajúce osoby sú povinné rúška po celý čas,
  – rúška sú povinné aj pre osoby navštívených rodín,
  – koledníci musia dodržiavať bezpečnú vzdialenosť 2m v skupinke aj od navštívených rodín,
  – koledníkom nie je dovolené podávať občerstvenie.
  Pomôžte spoločne podporiť túto krásnu tradíciu zapísaním sa na koledovanie na pripravený zoznam, ktorý sa nachádza vzadu v kostole.
  Predbežný termín koledovania je sobota 26.12.2020 v poobedných hodinách.

 • Konferencia biskupov Slovenska vydala stanovisko k očkovaniu proti Covid-19. Biskupi Slovenska pripomínajú dôležitosť starostlivosti o život a zdravie vrátane riadne overených a schválených očkovacích programov a dúfajú v skorú dostupnosť čo najlepšej vakcíny. Celý text vyhlásenia možno nájsť na nástenke.

 • Pápež František vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha Panny Márie za patróna celej Cirkvi. Mimoriadny rok bude trvať od 8. decembra 2020 do 8. decembra 2021. Na obdobie Roka sv. Jozefa sa udeľuje dar mimoriadnych odpustkov a odporúča sa slávenie špeciálnych sviatkov, pobožností a modlitieb k úcte sv. Jozefa.

 • V sakristii je možné zakúpiť si hodnotnú darčekovú knihu Čarovné sakrálne pamiatky Slovenska, ktorej súčasťou je aj krátka prezentácia farnosti Abrahám. Cena knihy je 15€.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Predvianočná svätá spoveď bude v nedeľu 20.12. počas adorácie od 14:00 do 20:00, v prípade potreby aj dlhšie. Spoveď nebude za účasti viacerých kňazov z dekanátu.

 • Spovedanie chorých a nevládnych v Hoste bude v pondelok 21.12. od 8:00. Svojich chorých môžete nahlásiť v sakristii do nedele 20.12.

 • Je možné dať si zapísať úmysly svätých omší na ďalšie obdobie.

 • Ako bolo po iné roky zvykom, aj tento rok chcú koledníci Dobrej noviny rozdávať radostnú zvesť o narodení Božieho syna.
  Tešíme sa, že aj napriek aktuálnej situácii je nám táto milá tradícia umožnená.
  Na základe protipandemických opatrení bude koledovanie uskutočnené za nasledovných prísnych hygienických podmienok:
  – koledovanie bude prebiehať na základe zoznamu prihlásených rodín,
  – koledovať sa bude len v exteriéri (pred vchodom, na priedomí, pod oknami, na dvore), do domácností koledníci nemôžu vstupovať,
  – pre koledníkov aj sprevádzajúce osoby sú povinné rúška po celý čas,
  – rúška sú povinné aj pre osoby navštívených rodín,
  – koledníci musia dodržiavať bezpečnú vzdialenosť 2m v skupinke aj od navštívených rodín,
  – koledníkom nie je dovolené podávať občerstvenie.
  Pomôžte spoločne podporiť túto krásnu tradíciu zapísaním sa na koledovanie na pripravený zoznam, ktorý sa nachádza vzadu v kostole.
  Predbežný termín koledovania je nedeľa 27.12.2020 v poobedných hodinách.

 • Konferencia biskupov Slovenska vydala stanovisko k očkovaniu proti Covid-19. Biskupi Slovenska pripomínajú dôležitosť starostlivosti o život a zdravie vrátane riadne overených a schválených očkovacích programov a dúfajú v skorú dostupnosť čo najlepšej vakcíny. Celý text vyhlásenia možno nájsť na nástenke.

 • Pápež František vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha Panny Márie za patróna celej Cirkvi. Mimoriadny rok bude trvať od 8. decembra 2020 do 8. decembra 2021. Na obdobie Roka sv. Jozefa sa udeľuje dar mimoriadnych odpustkov a odporúča sa slávenie špeciálnych sviatkov, pobožností a modlitieb k úcte sv. Jozefa.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu