Poriadok bohoslužieb a oznamy na sviatok Obetovania pána

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem v stredu hodinu pred svätou omšou.

  • Vo štvrtok máme vo farskom kostole v Abraháme výročnú farskú poklonu pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. Začneme ráno o 8:00 a zakončíme ju svätou omšou o 19:00, ktorej bude predchádzať slávnostné požehnanie.
    Prosím, aby ste sa zapísali po dvoch na polhodinové intervaly, kedy budete vo štvrtok s istotou zotrvávať v kostole. Povzbudzujem všetkých, aby sme si našli čas na oslavu Boha a posvätenie seba i svojich blízkych pri živom Kristovi prítomnom medzi nami v Eucharistii.

  • V piatok bude sv. omša pre deti a mládež. Predtým o 17:30 bude nácvik na fare. Stretnutie na fare po svätej omši tentoraz nebude.

  • Na budúcu sobotu (8.2.) o 19:00 bude na fare ďalšie zo sérií stretnutí nad Svätým Písmom. Budeme sa venovať Matúšovmu evanjeliu. Treba si priniesť Sväté Písmo, stačí Nový Zákon.

  • V zbierke na katolícke školstvo Trnavskej arcidiecézy sa vyzbieralo 472,68€. Pán Boh odplať všetkým darcom.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem vo štvrtok hodinu pred svätou omšou.

  • Na budúcu sobotu (8.2.) o 19:00 bude na fare ďalšie zo sérií stretnutí nad Svätým Písmom. Budeme sa venovať Matúšovmu evanjeliu. Treba si priniesť Sväté Písmo, stačí Nový Zákon.

  • V zbierke na katolícke školstvo Trnavskej arcidiecézy sa vyzbieralo 230€. Pán Boh odplať všetkým darcom.

oznamy farského úradu