Poriadok bohoslužieb a oznamy na Štvrtú veľkonočnú nedeľu

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Po zmene správcu farnosti je potrebné obnoviť Farskú ekonomickú radu. Jej úlohou je radiť správcovi farnosti vo veciach ekonomiky, hospodárstva a správy hmotných dobier farnosti. Dnes (12.5.) po svätej omši si budete môcť vyzdvihnúť pripravené hlasovacie lístky, na ktorých môžete označiť najviac 5 ľudí, ktorých nominujete do Farskej ekonomickej rady. Kandidát by mal mať najmenej 21 rokov a mal by mať trvalý pobyt v obci Abrahám. Voliť môžu všetci farníci nad 18 rokov. Vyplnené lístky sa budú odovzdávať na ďalšiu nedeľu.

  • V stredu bude v Abraháme rekolekcia kňazov seredského dekanátu

  • Májová pobožnosť – ruženec a Loretánske litánie bude vždy štyridsať minút pred svätou omšou alebo o 18:00.

  • Pre deti z našej farnosti pripravujeme pobytový tábor v Smoleniciach. Bude sa konať 5. – 10. augusta s ubytovaním na fare v Smoleniciach. Cena za tábor je 70€. V prípade účasti súrodencov poskytujeme súrodeneckú zľavu 10€ za každé dieťa. V cene je zahrnuté ubytovanie, strava, animačný program. Doprava do a zo Smoleníc je vlastná. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť vzadu v kostole. Vyplnenú prihlášku a poplatok za tábor odovzdajte do 17. mája v piatky alebo v nedele po sv. omši Ľubke Šimonovej, Eve Kopáčikovej alebo otcovi Ondrejovi Chrvalovi. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke abrahamcata.wbl.sk.

Zobrazte si  alebo stiahnite oznamy v PDF – otvorí sa do nového okna

Zobraziť oznamy
oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Po zmene správcu farnosti je potrebné obnoviť Farskú ekonomickú radu. Jej úlohou je radiť správcovi farnosti vo veciach ekonomiky, hospodárstva a správy hmotných dobier farnosti. Dnes (12.5.) po svätej omši si budete môcť vyzdvihnúť pripravené hlasovacie lístky, na ktorých môžete označiť najviac 3 ľudí, ktorých nominujete do Farskej ekonomickej rady. Kandidát by mal mať najmenej 21 rokov a mal by mať trvalý pobyt v obci Hoste. Voliť môžu všetci farníci nad 18 rokov. Vyplnené lístky sa budú odovzdávať na ďalšiu nedeľu.

  • V stredu bude v Abraháme rekolekcia kňazov seredského dekanátu.

  • Májová pobožnosť – Loretánske litánie bude vždy 10 minút pred svätou omšou alebo o 19:30.

  • Pre deti z našej farnosti pripravujeme pobytový tábor v Smoleniciach. Bude sa konať 5. – 10. augusta s ubytovaním na fare v Smoleniciach. Cena za tábor je 70€. V prípade účasti súrodencov poskytujeme súrodeneckú zľavu 10€ za každé dieťa. V cene je zahrnuté ubytovanie, strava, animačný program. Doprava do a zo Smoleníc je vlastná. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť vzadu v kostole. Vyplnenú prihlášku a poplatok za tábor odovzdajte do 17. mája v sakristii alebo otcovi Ondrejovi Chrvalovi. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke abrahamcata.wbl.sk.

oznamy farského úradu