Poriadok bohoslužieb a oznamy na Štvrtú veľkonočnú nedeľu

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Dnes (30.4.) je zbierka na seminár. O 15:30 bude Eucharistická adorácia.

  • V mesiaci máji sa budeme modliť májovú pobožnosť každý deň o 17:20.

  • Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem v stredu (3.5.) hodinu pred svätou omšou.

  • Na budúcu nedeľu (7.5.) po adorácii o 15:30 bude otvorená farská kaviareň.

  • Aj tento rok chystáme tábor pre deti z našej farnosti. Bude v termíne 10.-15. júla a miestom je Jelenec pri Nitre. Bude mať biblickú tému vyslobodenia Izraelitov z Egypta. Cena tábora bude 150€. Prihlášky je možné nájsť vzadu v kostole.

oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Dnes (30.4.) je zbierka na seminár.

  • V mesiaci máji sa budeme modliť májovú pobožnosť každý deň o 19:30 alebo pred svätou omšou.

  • Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem v utorok (2.5.) hodinu pred svätou omšou.

  • Na budúcu nedeľu (7.5.) od 16:00 bude na fare v Abraháme otvorená farská kaviareň.

  • Aj tento rok chystáme tábor pre deti z našej farnosti. Bude v termíne 10.-15. júla a miestom je Jelenec pri Nitre. Bude mať biblickú tému vyslobodenia Izraelitov z Egypta. Cena tábora bude 150€. Prihlášky je možné nájsť vzadu v kostole.

oznamy farského úradu