Poriadok bohoslužieb a oznamy na Štvrtú veľkonočnú nedeľu

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Dnes (8.5.) je zbierka na seminár.
  Popoludňajšia eucharistická adorácia dnes (8.5.) nebude. O 18:00 bude na fare stretnutie birmovancov.

 • V piatok (13.5.) je svätá omša pre deti a mládež. Pred ňou bude na fare nácvik spevu. Po svätej omši sú deti pozvané na stretnutie na fare.

 • Na budúcu nedeľu (15.5.) o 16:00 bude tretie farské synodálne stretnutie. Bude sa konať na fare spoločne pre všetkých farníkov, z Abrahámu aj z Hoste. Budeme na ňom spoločne hovoriť o témach misie a dialógu so svetom.

 • Litánie v mesiaci máji sa budeme modliť každý deň o 17:20.

 • Aj tento rok chystáme tábor pre deti z našej farnosti. Je určený pre deti od tretieho ročníka. Bude v termíne 8.-13. augusta a miestom je Malinô Brdo pri Ružomberku. Cena za tábor je 140€. Prihlášky si je možné vyzdvihnúť vzadu v kostole.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Dnes (8.5.) je zbierka na seminár.
  Dnes (8.5.) 18:00 bude na fare stretnutie birmovancov.

 • Na budúcu nedeľu (15.5.) o 16:00 bude tretie farské synodálne stretnutie. Bude sa konať na fare spoločne pre všetkých farníkov, z Abrahámu aj z Hoste. Odvoz z Hoste bude zabezpečený o 15:50 spred kultúrneho domu. Na stretnutí budeme spoločne hovoriť o témach misie a dialógu so svetom.

 • Podľa kánonu 1066 cirkevného práva oznamujeme, že kánonické manželstvo chcú uzavrieť Dušan Švihorík z farnosti Abrahám a Mária Pažická z farnosti Konská. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade.

 • Aj tento rok chystáme tábor pre deti z našej farnosti. Je určený pre deti od tretieho ročníka. Bude v termíne 8.-13. augusta a miestom je Malinô Brdo pri Ružomberku. Cena za tábor je 140€. Prihlášky si je možné vyzdvihnúť vzadu v kostole.

oznamy farského úradu