Poriadok bohoslužieb a oznamy na Štvrtú veľkonočnú nedeľu

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Počas bohoslužieb aktuálne môže byť najviac jedna osoba na 15m2. Do počtu zúčastnených sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby. Test na Covid-19 nie je potrebný.
  V kostole sú rozmiestnené značky v laviciach, pri dodržaní ktorých zaplníme kostol v súlade so stanovenou kapacitou.
  Počas svätých omší treba dodržať aj ostatné platné nariadenia: dezinfekcia rúk pri vstupe, nosenie respirátorov, sväté prijímanie podávané do rúk.
  Veriaci sú kvôli limitovanej možnosti účasti naďalej oslobodení od povinnosti byť prítomní na nedeľných bohoslužbách.

 • Dnes (25.4.) je zbierka na seminár.

oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Počas bohoslužieb aktuálne môže byť najviac jedna osoba na 15m2. Do počtu zúčastnených sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby. Test na Covid-19 nie je potrebný.
  Keďže za týchto podmienok sa v Hoste môže sv. omše zúčastniť najviac 14 ľudí, budú sväté omše slávené neverejným spôsobom. Na svätú omšu bude pozvaná predovšetkým rodina, ktorej úmysel sa slávi. Na zvyšné miesta budú pozývaní ostatní veriaci podľa rozpisu. Veriaci, ktorí majú záujem byť pozývaní na sväté omše, nech sa zahlásia na zoznam u pána Kadleca a keď na nich príde rad, budú oslovení prísť na bohoslužbu.
  Počas svätých omší treba dodržať aj ostatné platné nariadenia: dezinfekcia rúk pri vstupe, nosenie respirátorov, sväté prijímanie podávané do rúk.
  Veriaci sú kvôli limitovanej možnosti účasti naďalej oslobodení od povinnosti byť prítomní na nedeľných bohoslužbách.

 • Dnes (25.4.) je zbierka na seminár.

oznamy farského úradu