Poriadok bohoslužieb a oznamy na Štvrtú pôstnu nedeľu

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Pobožnosť krížovej cesty v pôstnom období býva v piatok pred svätou omšou a v nedeľu o 15:00. Účasťou na nej možno získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

 • Na budúcu nedeľu (7.4.) bude farská zbierka na splácanie pôžičky na strechu kostola.

 • Na budúcu nedeľu (7.4.) bude predveľkonočná svätá spoveď v čase od 14:00 do 16:00. Chorých a nevládnych pred Veľkou nocou budem spovedať v utorok 9.4. popoludní. Prosím, aby ste ich prihlásili v sakristii.

 • Vzadu v kostole je možné vyzdvihnúť si nové číslo novín Slovo+. Cena jedných novín je 1,50€.

 • Aj tento rok pripravujeme letný tábor pre deti z našej farnosti. Tentoraz bude prebiehať mimo našej farnosti, a to v Smoleniciach od 5. do 10. augusta 2019. Je určený pre deti od 9 rokov. Viac informácií poskytneme čoskoro.

oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Pobožnosť krížovej cesty v tomto týždni bude dnes (31.3.) o 15:00 a v piatok o 16:30 pred svätou omšou.

 • V stredu (3.4.) o 13:45 bude v Trnave na cintoríne na ul. Terézie Vansovej pohreb nášho spolubrata Ladislava Hanusa.

 • Na budúcu nedeľu (7.4.) bude predveľkonočná svätá spoveď v čase od 14:00 do 15:30.

 • Chorých a nevládnych pred Veľkou nocou budem spovedať v utorok 16.4. popoludní. Prosím, aby ste ich prihlásili v sakristii.

 • Vzadu v kostole je možné vyzdvihnúť si nové číslo novín Slovo+. Cena jedných novín je 1,50€.

 • Aj tento rok pripravujeme letný tábor pre deti z našej farnosti. Tentoraz bude prebiehať mimo našej farnosti, a to v Smoleniciach od 5. do 10. augusta 2019. Je určený pre deti od 9 rokov. Viac informácií poskytneme čoskoro.

oznamy farského úradu Abrahám