Poriadok bohoslužieb a oznamy na Štvrtú pôstnu nedeľu

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Dnes (19.3.) je zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom.
  Dnes (19.3.) bude o 15:30 výnimočná krížová cesta hraná tieňohrou, ktorú si pripravili naši mladí.
  Večer od 18:00 do 20:00 môžu ešte prísť na faru birmovanci, ktorí ešte neboli na preskúšaní.

 • Od utorka (21.3.) budem na púti vo Svätej zemi. V prípade nevyhnutného zastupovania sa môžete obrátiť na Daniela Vachana, správcu farnosti v Pustých Úľanoch. Telefónny kontakt je 0910 494 880.

 • V piatok (24.3.) o 18:00 bude pobožnosť krížovej cesty.

 • V noci zo soboty (25.3.) na nedeľu (26.3.) sa mení čas z 02:00 na 03:00 letného času.

 • Na budúcu nedeľu (26.3.) od 14:00 do 16:00 bude Veľkonočná sv. spoveď za účasti kňazov z celého dekanátu. Pred ňou o 13:30 bude krížová cesta.

 • Aj tento rok sa môžete zapojiť do projektu Slovenskej katolíckej charity Pôstna krabička. Krabičku si môžete vyzdvihnúť vzadu v kostole, umiestniť doma na viditeľné miesto a počas pôstu do nej vkladať svoje dary, ktoré budú použité na pomoc deťom a rodinám v krajinách subsaharskej Afriky. Pôstne krabičky potom spolu prinesieme do kostola vo Svätom týždni.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Dnes (19.3.) je zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom.
  Dnes (19.3.) bude v Abraháme o 15:30 výnimočná krížová cesta hraná tieňohrou, ktorú si pripravili naši mladí.
  Večer od 18:00 do 20:00 môžu ešte prísť na faru birmovanci, ktorí ešte neboli na preskúšaní.

 • Od utorka (21.3.) budem na púti vo Svätej zemi. V prípade nevyhnutného zastupovania sa môžete obrátiť na Daniela Vachana, správcu farnosti v Pustých Úľanoch. Telefónny kontakt je 0910 494 880.

 • V noci zo soboty (25.3.) na nedeľu (26.3.) sa mení čas z 02:00 na 03:00 letného času.

 • Na budúcu nedeľu (26.3.) od 14:00 do 16:00 bude Veľkonočná sv. spoveď za účasti kňazov z celého dekanátu.

oznamy farského úradu