Poriadok bohoslužieb a oznamy na Štvrtú pôstnu nedeľu

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Vzhľadom na uvoľnené pandemické opatrenia je možné v kostoloch znova používať svätenú vodu a znak pokoja vyjadrovať podaním rúk. Znova tiež môžeme obnoviť krásny zvyk prinášania obetných darov veriacimi.

 • V Cirkvi prebieha synodálny proces s témou „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a misia.“ Dnes (27.3.) o 16:00 bude v kultúrnom dome prvé farské synodálne stretnutie. Budeme na ňom spoločne hovoriť o témach nášho prežívania spoločenstva a vzájomného počúvania v našej farskej rodine.

 • Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem v stredu (30.3.) od 17:15. Na budúcu nedeľu (3.4.) od 14:00 do 16:00 bude Veľkonočná sv. spoveď za účasti kňazov z celého dekanátu.

 • Po sv. omši v piatok (1.4.) sú deti pozvané na stretnutie na fare.

 • Na budúcu sobotu (2.4.) od 9:00 bude brigáda na skrášlenie pozemkov okolo kostola po stavebných úpravách. Bude treba mužov aj ženy. Prineste si prosím so sebou aj potrebné náradie.

 • Na základe rozhodnutia biskupov Slovenska bude na budúcu nedeľu (3.4.) zbierka na pomoc obetiam vojnového konfliktu na Ukrajine.

 • Na budúcu nedeľu (3.4.) o 18:00 bude na fare stretnutie birmovancov.

 • Pobožnosť krížovej cesty v pôstnom období bude bývať v piatok pol hodiny pred svätou omšou a v nedeľu o 15:15, kedy počas pôstneho obdobia nahradí Eucharistickú adoráciu. Účasťou na nej možno získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

 • V zadnej časti kostola si môžete zakúpiť Krížovú cestu nenarodených detí. Odporúčaná cena je 1,50€.

 • Je možné poukázať 2% vašich daní na prácu s deťmi v našej farnosti. Potrebné dokumenty aj s vysvetlením nájdete v zadnej časti kostola.

 • V zadnej časti kostola si môžete vyzdvihnúť na lístku malé predsavzatie, ktoré sa môžete pokúsiť žiť počas nasledujúceho týždňa a tak prenášať do života hodnoty evanjelia.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Vzhľadom na uvoľnené pandemické opatrenia je možné v kostoloch znova používať svätenú vodu a znak pokoja vyjadrovať podaním rúk. Znova tiež môžeme obnoviť krásny zvyk prinášania obetných darov veriacimi.

 • Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem v utorok (29.3.) od 17:15. Na budúcu nedeľu (3.4.) od 14:00 do 15:30 bude Veľkonočná sv. spoveď za účasti kňazov z celého dekanátu.

 • Na základe rozhodnutia biskupov Slovenska bude na budúcu nedeľu (3.4.) zbierka na pomoc obetiam vojnového konfliktu na Ukrajine.

 • Na budúcu nedeľu (3.4.) o 18:00 bude na fare stretnutie birmovancov.

 • Pobožnosť krížovej cesty v pôstnom období bude bývať v piatok o 18:00 a v nedeľu o 15:00. Účasťou na nej možno získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

 • V zadnej časti kostola si môžete zakúpiť Krížovú cestu nenarodených detí. Odporúčaná cena je 1,50€.

 • Je možné poukázať 2% vašich daní na prácu s deťmi v našej farnosti. Potrebné dokumenty aj s vysvetlením nájdete v zadnej časti kostola.

 • V zadnej časti kostola si môžete vyzdvihnúť na lístku malé predsavzatie, ktoré sa môžete pokúsiť žiť počas nasledujúceho týždňa a tak prenášať do života hodnoty evanjelia.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu