Poriadok bohoslužieb a oznamy na Štvrtú nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Bohoslužby sú možné len pre očkovaných a tých, čo prekonali ochorenie Covid-19 v uplynulých 180 dňoch. Na bohoslužbách môže byť 50% kapacity kostola, čo je v Abraháme 150 veriacich. Treba sa tiež zapísať na pripravený zoznam, ktorý slúži na kontaktovanie veriacich zúčastnených na danej bohoslužbe v prípade výskytu ochorenia. Zoznamy sa po dvoch týždňoch skartujú.
  Pre neočkovaných je umožnená individuálna pastorácia. Kostol bude otvorený na individuálnu modlitbu dnes (30.1.) od 16:00 do 17:00. Ja budem po celý čas v kostole a každému záujemcovi podám sväté prijímanie alebo vyslúžim sviatosť zmierenia.

 • Na budúcu nedeľu (6.2.) bude v Abraháme výročná farská poklona Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti. Začne po poslednej svätej omši a potrvá až do 21:00. Prosím,
  aby sa na pripravený zoznam zapísali veriaci, ktorí budú v danom čase s istotou zotrvávať na modlitbe. Ja budem na adorácii v čase od 16:00 do 17:00 a budem k dispozícii všetkým veriacim, ktorí budú chcieť prijať Eucharistiu z dôvodu nemožnosti účasti na svätej omši.

 • Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem v pondelok (31.1.) hodinu pred svätou omšou. Z dôvodov pandémie budem spovedať v sakristii.

 • V stredu (2.2.) je svetový deň zasväteného života.
  Prosím, aby ste si v tento deň na svätú omšu priniesli sviece. V prípade priaznivého počasia začneme svätú omšu pri jaskynke Panny Márie požehnaním sviec a procesiou.

 • V zbierke na katolícke školy Trnavskej arcidiecézy sa vyzbieralo 373,50€. Srdečné Pán Boh zaplať všetkým darcom.

 • Slovenskí biskupi pozývajú veriacich na púť do Ríma, na ktorej chcú spoločne poďakovať za minuloročnú návštevu pápeža Františka na Slovensku. Audiencia pre slovenských pútnikov u Svätého Otca bude vo Vatikáne v sobotu 30. apríla 2022.
  V ten istý deň plánujú slovenskí biskupi sláviť s pútnikmi spoločnú svätú omšu v Bazilike sv. Petra. Bližšie informácie budú zverejňované priebežne. Na púť je možné cestovať napríklad s katolíckou televíziou LUX.
  Pútnikov prosíme, aby sa zaregistrovali prostredníctvom stránky navstevapapeza.sk, a tak si rezervovali zadarmo lístky na audienciu. Aktuálne podmienky vstupu do Talianska možno nájsť na webovej stránke ministerstva zahraničných vecí SR.

 • V nedeľu bude svätá omša o 10:30 z nášho kostola prenášaná na facebookovej stránke obce Abrahám.

 • V zadnej časti kostola si môžete vyzdvihnúť na lístku malé predsavzatie, ktoré sa môžete pokúsiť žiť počas nasledujúceho týždňa a tak prenášať do života hodnoty evanjelia.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Bohoslužby sú možné len pre očkovaných a tých, čo prekonali ochorenie Covid-19 v uplynulých 180 dňoch. Na bohoslužbách môže byť 50% kapacity kostola, čo je v Hoste 100 veriacich. Treba sa tiež zapísať na pripravený zoznam, ktorý slúži na kontaktovanie veriacich zúčastnených na danej bohoslužbe v prípade výskytu ochorenia. Zoznamy sa po dvoch týždňoch skartujú.
  Pre neočkovaných je umožnená individuálna pastorácia. Kostol bude otvorený na individuálnu modlitbu v nedeľu (30.1. aj 6.2.) od 17:00 do 18:00. Ja budem po celý čas v kostole a každému záujemcovi podám sväté prijímanie alebo vyslúžim sviatosť zmierenia.

 • V stredu (2.2.) je svetový deň zasväteného života.
  Prosím, aby ste si v tento deň na svätú omšu priniesli sviece. V prípade priaznivého počasia začneme svätú omšu pri jaskynke Panny Márie požehnaním sviec a procesiou.

 • Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem v piatok (4.2.) hodinu pred svätou omšou. Z dôvodov pandémie budem spovedať v sakristii.

 • V zbierke na katolícke školy Trnavskej arcidiecézy sa vyzbieralo 176€. Srdečné Pán Boh zaplať všetkým darcom.

 • Na budúcu nedeľu (6.2.) bude v Abraháme výročná farská poklona Najsvätejšej oltárnej sviatosti. Začne po poslednej svätej omši a potrvá až do 21:00.

 • Slovenskí biskupi pozývajú veriacich na púť do Ríma, na ktorej chcú spoločne poďakovať za minuloročnú návštevu pápeža Františka na Slovensku. Audiencia pre slovenských pútnikov u Svätého Otca bude vo Vatikáne v sobotu 30. apríla 2022.
  V ten istý deň plánujú slovenskí biskupi sláviť s pútnikmi spoločnú svätú omšu v Bazilike sv. Petra. Bližšie informácie budú zverejňované priebežne. Na púť je možné cestovať napríklad s katolíckou televíziou LUX.
  Pútnikov prosíme, aby sa zaregistrovali prostredníctvom stránky navstevapapeza.sk, a tak si rezervovali zadarmo lístky na audienciu. Aktuálne podmienky vstupu do Talianska možno nájsť na webovej stránke ministerstva zahraničných vecí SR.

 • V nedeľu bude svätá omša o 10:30 z Abrahámskeho kostola prenášaná na facebookovej stránke obce Abrahám.

 • V zadnej časti kostola si môžete vyzdvihnúť na lístku malé predsavzatie, ktoré sa môžete pokúsiť žiť počas nasledujúceho týždňa a tak prenášať do života hodnoty evanjelia.

oznamy farského úradu
oznamy farsého úradu