Poriadok bohoslužieb a oznamy na Štvrtú nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Dnes (29.1.) je zbierka na katolícke školy Trnavskej arcidiecézy.
  Popoludní o 15:30 je Eucharistická adorácia. Po nej bude v kostole stretnutie členov ružencového spoločenstva.
  Večer o 18:00 bude stretnutie birmovancov.

 • Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem v stredu (1.2.) hodinu pred svätou omšou.

 • V piatok (3.2.) je svätá omša pre deti a mládež. Pred ňou bude na fare nácvik spevu. Po svätej omši sú deti pozvané na stretnutie na fare.

 • Na budúcu nedeľu (5.2.) po adorácii o 15:30 bude otvorená farská kaviareň.

 • Je možné poukázať 2% vašich daní na prácu s deťmi v našej farnosti. Tieto príspevky sú veľmi užitočné pri práci s deťmi počas roka a sú veľkou podporou aj pre letný farský tábor. Potrebné dokumenty aj s vysvetlením nájdete v zadnej časti kostola. Je dôležité, aby ste kópiu tlačiva vyhlásenia doručili mne, či už osobne, alebo do poštovej schránky. Viac informácií a aj tlačivo možno nájsť na stránke abrahamcata.wbl.sk.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Dnes (29.1.) je zbierka na katolícke školy Trnavskej arcidiecézy. Večer o 18:00 bude stretnutie birmovancov.

 • Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem vo štvrtok (2.2.) hodinu pred svätou omšou.

 • Na budúcu nedeľu (5.2.) po adorácii o 15:30 bude otvorená farská kaviareň.

 • Je možné poukázať 2% vašich daní na prácu s deťmi v našej farnosti. Tieto príspevky sú veľmi užitočné pri práci s deťmi počas roka a sú veľkou podporou aj pre letný farský tábor. Potrebné dokumenty aj s vysvetlením nájdete v zadnej časti kostola. Je dôležité, aby ste kópiu tlačiva vyhlásenia doručili mne, či už osobne, alebo do poštovej schránky. Viac informácií a aj tlačivo možno nájsť na stránke abrahamcata.wbl.sk.

oznamy farského úradu