Poriadok bohoslužieb a oznamy na Štvrtú adventnú nedeľu

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Dnes (22.12.) po svätej omši pozývame na Adventný punč pred kostolom.

 • Betlehemské svetlo prinesú skauti slávnostne v pondelok (23.12.) pri svätej omši. Môžete si ho z kostola do svojich domovov prísť zobrať aj v utorok (24.12.) od rannej sv. omše do 11:00.

 • Pred polnočnou svätou omšou budú znieť naším chrámom vianočné koledy v podaní našej folklórnej skupiny Jatelinka.

 • Pri sv. omšiach slávnosti Narodenia Pána sa koná tradičná farská zbierka.

 • Vo sviatky a nedele Vianočného obdobia (25.12., 26.12., 29.12., 1.1., 5.1., 6.1., 12.1.) bude kostol otvorený od 15:00 do 16:00, aby sa deti mohli prísť pokloniť k jasličkám.

 • Srdečne pozývame všetkých a zvlášť deti na vianočné predstavenie detí z našej farnosti Slepý pastier, ktoré bude v nedeľu 29.12. o 17:00 v kostole.

 • Komunita Cenacolo pozýva na živé jasličky, ktoré budú v komunitnom dome vo Včelárskej paseke pri Kráľovej pri Senci vždy o 17:00 v dňoch 26.12., 29.12. a 5.1.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Betlehemské svetlo si môžete z kostola do svojich domovov prísť zobrať v utorok (24.12.) od 14:00 do 15:00.

 • Pri sv. omšiach slávnosti Narodenia Pána sa koná tradičná farská zbierka.

 • Kto by chcel vo svojom dome prijať koledníkov Dobrej noviny, môže sa zapísať na pripravený papier v zadnej časti kostola. Koledovať sa bude popoludní 26.12.

 • Srdečne pozývame všetkých a zvlášť deti na vianočné predstavenie detí z našej farnosti Slepý pastier, ktoré bude v pondelok 30.12. o 16:00 v kostole.

 • Komunita Cenacolo pozýva na živé jasličky, ktoré budú v komunitnom dome vo Včelárskej paseke pri Kráľovej pri Senci vždy o 17:00 v dňoch 26.12., 29.12. a 5.1.

oznamy farského úradu